Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Công bố thông tin khác

Thứ Sáu, 17/05/2024
CBTT_Hoàn thành giao dịch mua công ty TNHH phân bón Hàn Việt
Thứ Sáu, 03/05/2024
CBTT - Thông cáo nhà đầu tư tháng 03/2024
Thứ Sáu, 03/05/2024
CBTT - Thành lập văn phòng Hội đồng quản trị
Thứ Sáu, 03/05/2024
CBTT - Thông qua hợp đồng giao dịch với các bên liên quan năm 2024
Thứ Sáu, 26/04/2024
CBTT - Thành lập văn phòng đại diện của PVCFC tại TP.HCM
Thứ Hai, 25/03/2024
CBTT - Thông cáo nhà đầu tư tháng 02/2024
Thứ Sáu, 01/03/2024
CBTT - Về việc thành lập, kiện toàn nhân sự và ban hành Quy chế các Ủy ban thuộc HĐQT
Thứ Ba, 27/02/2024
CBTT - Thông cáo nhà đầu tư tháng 01/2024
Thứ Hai, 29/01/2024
CBTT - Thông cáo nhà đầu tư tháng 12/2023
Thứ Năm, 11/01/2024
Thông báo: thay đổi nhân sự PVCFC
Thứ Tư, 03/01/2024
Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 (tạm phê duyệt)
Chủ Nhật, 31/12/2023
NQ -Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 - 2026 của HĐQT
Chủ Nhật, 31/12/2023
NQ PVCFC - Các nội dung quan trọng HĐQT cần rà soát định kỳ - 2024
Thứ Năm, 28/12/2023
CBTT - Thông cáo nhà đầu tư tháng 11/2023
Thứ Tư, 27/12/2023
CBTT: Điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023
Thứ Hai, 25/12/2023
Thông báo: Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bà Nguyễn Thị Hiền
Thứ Ba, 19/12/2023
CBTT - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2024
Thứ Hai, 11/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TGĐ Văn Tiến Thanh
Thứ Hai, 27/11/2023
CBTT - Phê duyệt đề án cơ cấu lại PVCFC đến năm 2025
Thứ Hai, 27/11/2023
Thư mời : Gặp mặt Nhà đầu tư
Thứ Bảy, 18/11/2023
Thông cáo nhà đầu tư tháng 10.2023
Thứ Năm, 02/11/2023
CBTT - Giao dịch cổ phiếu nội bộ - Ông Văn Tiến Thanh
Thứ Hai, 23/10/2023
CBTT - kế hoạch hoạt động SXKD đến năm 2025
Thứ Hai, 23/10/2023
CBTT - Thông cáo nhà đầu tư tháng 09/2023
Thứ Sáu, 20/10/2023
CBTT - Thông qua chủ trương mua phần vốn góp Công ty TNHH phân bón Hàn Việt
Thứ Tư, 11/10/2023
CBTT - Về việc phạt vi phạm hành chính thuế 10.2023
Thứ Năm, 05/10/2023
CBTT: Ký kết sửa đổi bổ sung số 10 Hợp đồng mua bán khí với PVN
Thứ Năm, 21/09/2023
Thông cáo nhà đầu tư tháng 08.2023
Thứ Hai, 11/09/2023
Thông báo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
Thứ Tư, 16/08/2023
Bản tin nhà đầu tư DCM Quý 2.2023
Thứ Hai, 14/08/2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
Thứ Ba, 01/08/2023
CBTT - Đơn từ nhiệm của HĐTV Trần Mỹ
Thứ Ba, 18/07/2023
Thông cáo Nhà đầu tư: Kết quả SXKD tháng 06 và kế hoạch SXKD tháng 07
Thứ Ba, 18/07/2023
CBTT - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Thứ Hai, 17/07/2023
CBTT - Về việc thanh toán cổ tức năm 2022
Thứ Sáu, 14/07/2023
CBTT - Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
Thứ Ba, 04/07/2023
CBTT - Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023
Thứ Tư, 21/06/2023
Thông cáo nhà đầu tư: Kết quả thực hiện tháng 05/2023 và kế hoạch SXKD tháng 06/2023
Thứ Năm, 25/05/2023
Thông cáo Nhà đầu tư: Kết quả SXKD tháng 04 và kế hoạch SXKD tháng 05
Thứ Hai, 15/05/2023
CBTT: Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc PVCFC - ông Văn Tiến Thanh
Thứ Sáu, 12/05/2023
CBTT - Đơn từ nhiệm của KSV Trần Văn Bình
Thứ Tư, 26/04/2023
Thông cáo nhà đầu tư: Kết quả thực hiện tháng 03/2023 và kế hoạch SXKD tháng 04/2023
Thứ Hai, 17/04/2023
CBTT: Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đứng đầu
Thứ Hai, 10/04/2023
Thông cáo nhà đầu tư: Kết quả thực hiện tháng 02/2023 và kế hoạch SXKD tháng 03/2023
Thứ Tư, 05/04/2023
Thông báo: Thay đổi tên tổng đài SMS Brand Name của Phân Bón Cà Mau từ "DAMCAMAU" sang "PB CA MAU"
Thứ Tư, 15/03/2023
Thông báo: Thông qua Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
Thứ Tư, 15/03/2023
CBTT - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thứ Tư, 08/02/2023
CBTT: Kế hoạch hoạt động SXKD 2023
Thứ Năm, 19/01/2023
CBTT: Thông qua giao dịch với người có liên quan về cung cấp hóa chất sản xuất Ure
Thứ Năm, 29/12/2022
CBTT_Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của PVCFC
Thứ Năm, 29/12/2022
CBTT - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Thứ Tư, 07/12/2022
CBTT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
Thứ Ba, 29/11/2022
CBTT - Vi phạm hành chính về thuế
Thứ Năm, 24/11/2022
CBTT - Thông qua giao dịch với người có liên quan
Thứ Năm, 24/11/2022
Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
Thứ Tư, 06/07/2022
CBTT - Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
Thứ Tư, 15/06/2022
CBTT - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021
Thứ Tư, 11/05/2022
CBTT - Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Ông Nguyễn Tuấn Anh
Thứ Năm, 07/04/2022
CBTT - Hủy bỏ quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan
Thứ Năm, 31/03/2022
Phạt vi phạm hành chính về thuế
Thứ Tư, 30/03/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Như Cường
Thứ Sáu, 04/03/2022
Thông báo: Giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Như Cường
Thứ Tư, 19/01/2022
Báo cáo kết quả giao địch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đinh Như Cường
Thứ Hai, 27/12/2021
CBTT_Điều chỉnh chỉ tiêu chính KHSXKD năm 2021
Thứ Tư, 15/12/2021
CBTT: Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau ( PVCFC )
Thứ Hai, 13/12/2021
Thông báo: Giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Như Cường
Thứ Ba, 02/11/2021
CBTT - Báo cáo về ngày PVcombankCapital không còn là cổ đông lớn
Thứ Tư, 02/06/2021
CBTT: Về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020
Thứ Năm, 27/05/2021
CBTT - Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020
Thứ Năm, 18/02/2021
CBTT - Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Chi cục thuế
Thứ Năm, 04/02/2021
CBTT - Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Ông Đinh Như Cường
Thứ Năm, 14/01/2021
CBTT - Thông qua giao dịch với người có liên quan
Thứ Tư, 30/12/2020
CBTT- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Thứ Ba, 22/12/2020
CBTT - Điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
Thứ Hai, 14/12/2020
Báo cáo: Giao dịch cổ phiếu Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Hạnh
Thứ Ba, 17/11/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Đức Hạnh - TVHĐQT
Thứ Tư, 14/10/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
Thứ Ba, 06/10/2020
CBTT - Về việc Quyết định nghỉ việc của ông Phạm Văn Bắc – PTGĐ Công ty để hưởng chế độ hưu trí
Thứ Ba, 04/08/2020
CBTT- Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
Thứ Năm, 16/07/2020
CBTT - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tùng
Thứ Sáu, 26/06/2020
CBTT - Thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo
Thứ Sáu, 29/05/2020
Thông báo về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Lê Ngọc Minh Trí
Thứ Ba, 28/04/2020
Công bố thông tin vi phạm hành chính về thuế
Thứ Ba, 04/02/2020
CBTT phạt vi phạm hành chính về thuế
Thứ Năm, 26/12/2019
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
Thứ Sáu, 30/08/2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền.
Thứ Ba, 23/07/2019
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019
Thứ Hai, 25/02/2019
Đơn xin cấp lại Sổ chứng nhận Sở hữu Cổ phần
Thứ Hai, 25/02/2019
Thông báo v/v mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Đức Trưởng
Thứ Năm, 31/01/2019
UBCKNN chấp nhận đơn xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của PVCFC
Thứ Sáu, 18/01/2019
Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Thứ Năm, 17/01/2019
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của PVCFC
Thứ Sáu, 28/12/2018
Quyết định xử lý vi phạm về thuế của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Sáu, 28/12/2018
Tiếp nhận & Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PVCFC
Thứ Ba, 18/12/2018
Thông báo v/v thay đổi nhân sự trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Năm, 06/12/2018
Thông báo đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Thứ Hai, 08/10/2018
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
Thứ Sáu, 28/09/2018
Thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành của Công ty – Bổ nhiệm ông Phạm Văn Bắc giữ chức Phó Tổng Giám đốc
Thứ Sáu, 03/08/2018
Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017
Thứ Năm, 12/07/2018
Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của PVCFC
Xem thêm