Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

ĐHCĐ bất thường

Nội dung được thông qua
Thứ Sáu, 11/01/2019
Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Xem thêm
Tài liệu họp
Thứ Sáu, 04/01/2019
Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Đạm Cà Mau ngày 10/01/2019
Thứ Tư, 19/12/2018
Đơn ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị PVCFC & Khai sơ yếu lý lịch
Xem thêm
Thông báo họp
Thứ Tư, 26/12/2018
Giấy Ủy quyền cá nhân - Đại hội cổ đông bất thường PVCFC
Thứ Tư, 26/12/2018
Giấy Ủy quyền nhóm - Đại hội cổ đông bất thường PVCFC
Thứ Ba, 25/12/2018
Thông báo v/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PVCFC năm 2019
Thứ Tư, 19/12/2018
Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường PVCFC năm 2019
Thứ Năm, 06/12/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của Công ty
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.