Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2021

Thứ Năm, 29/04/2021
Ban hành điều lệ của PVCFC
Thứ Năm, 29/04/2021
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
Thứ Năm, 29/04/2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
Thứ Năm, 29/04/2021
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT_Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ Hai, 26/04/2021
Cập nhật_Tài liệu ĐHCĐ 2021_Bổ sung nội dung bầu cử HĐQT_BKS
Chủ Nhật, 25/04/2021
Thông tin ứng viên tham gia BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Phạm Tiến Thịnh
Chủ Nhật, 25/04/2021
Mẫu giấy ủy quyền đại điện nhóm cổ đông
Chủ Nhật, 25/04/2021
Mẫu giấy ủy quyền cá nhân
Thứ Sáu, 09/04/2021
CBTT - Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát
Thứ Tư, 07/04/2021
CBTT - Đơn xin thôi giữ chức vụ kiểm soát viên của Ông Nguyễn Quốc Huy
Thứ Ba, 06/04/2021
CBTT - Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Thứ Ba, 06/04/2021
CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Thứ Tư, 31/03/2021
CBTT- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ Tư, 03/03/2021
CBTT - Về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thứ Năm, 28/01/2021
CBTT - Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_Trích quỹ PTKHCN2020
Thứ Hai, 04/01/2021
4. Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản
Thứ Hai, 04/01/2021
3.Phiếu lấy ý kiến Cổ đông
Thứ Hai, 04/01/2021
2. Dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Thứ Hai, 04/01/2021
1. Tờ trình Trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2020
Thứ Năm, 03/12/2020
CBTT - Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.