Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

BCTN Online 2023

BCTN Online 2022

BCTN Online 2021

 

TỔ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Người phụ trách: Đỗ Thành Hưng

Tel: 02903819000_ext 570

Mobile: 0913897704

ir@pvcfc.com.vn

 

sort

2020

Thứ Sáu, 19/03/2021
CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
Thứ Sáu, 19/03/2021
CBTT: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán
Thứ Năm, 28/01/2021
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/ 2020
Thứ Năm, 28/01/2021
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý IV/ 2020
Thứ Tư, 28/10/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/ 2020
Thứ Tư, 28/10/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý III/ 2020
Thứ Ba, 25/08/2020
CBTT - báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 đã soát xét
Thứ Ba, 25/08/2020
CBTT - báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2020 đã soát xét
Thứ Tư, 29/07/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/ 2020
Thứ Tư, 29/07/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý II/ 2020
Thứ Sáu, 24/04/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/ 2020
Thứ Sáu, 24/04/2020
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2020
Xem thêm