Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2020

Thứ Sáu, 26/06/2020
CBTT - Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thứ Tư, 24/06/2020
Bổ sung thông tin ứng viên tham gia HĐQT tại ĐHĐCĐ 2020_Lê Đức Quang
Thứ Tư, 17/06/2020
Thông tin ứng viên tham gia HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thứ Sáu, 12/06/2020
Tài Liệu Phiên Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020
Thứ Sáu, 12/06/2020
Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Thứ Tư, 20/05/2020
Thông báo tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thứ Tư, 15/04/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Đạm Cà Mau.
Thứ Hai, 13/04/2020
Thông báo về việc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
Thứ Tư, 18/03/2020
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 PVCFC
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.