Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2016

Thứ Hai, 27/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ đã được kiểm toán
Chủ Nhật, 26/03/2017
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của PVCFC
Thứ Tư, 25/01/2017
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2016
Thứ Tư, 25/01/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2016
Thứ Năm, 27/10/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2016
Thứ Năm, 27/10/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016
Thứ Tư, 31/08/2016
Giải trình một số nội dung về BCTC giữa niên độ đã được soát xét
Thứ Tư, 24/08/2016
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét
Thứ Hai, 22/08/2016
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016
Thứ Sáu, 29/07/2016
Báo cáo tài chính quý 2/2016
Thứ Năm, 16/06/2016
CV công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2016
Thứ Tư, 08/06/2016
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2016
Thứ Sáu, 03/06/2016
Chấp thuận chọn CT TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 của DCM
Xem thêm