Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả
Tài liệu họp
Thứ Năm, 28/01/2021
CBTT - Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_Trích quỹ PTKHCN2020
Thứ Hai, 04/01/2021
4. Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản
Thứ Hai, 04/01/2021
3.Phiếu lấy ý kiến Cổ đông
Thứ Hai, 04/01/2021
2. Dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
Thứ Hai, 04/01/2021
1. Tờ trình Trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2020
Thứ Năm, 03/12/2020
CBTT - Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.