Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Nghiên cứu và phát triển

Vị thế thương hiệu
Sau 10 năm thành lập và phát triển, đến nay, PBCM đã tạo dựng và duy trì vị thế nhất định trong ngành phân bón Việt Nam. Với tổng sản lượng sản xuất và kinh doanh năm 2020 đạt 1.008.360,525 tấn, PBCM chiếm tỷ lệ hơn 10% thị phần nội địa với nhu cầu tiêu thụ bình quân 11 triệu tấn/năm.
Định hướng phát triển
Trong giai đoạn trung và dài hạn từ 5-10 năm tới, Phân Bón Cà Mau tập trung hướng tới các mục tiêu lớn, mang tính chiến lược và định hướng tổng thể cho các hoạt động của đơn vị trong tình hình mới.
Điểm sáng công nghệ
Xác định hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kể từ năm 2017, PVCFC đã có sự chuẩn bị cho chiến lược chuyển đổi số với dấu ấn quan trọng là thành lập Ban Dự án Big data và ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt nhất có thể kể đến là sự đột phá và thành công vượt trội trong năm 2020.