Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

2022

Thứ Năm, 27/04/2023
Ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ 2022 PVCFC
Thứ Tư, 27/04/2022
CBTT - Biên bản Nghị Quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Thứ Hai, 25/04/2022
Tài liệu báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Năm, 21/04/2022
Chương trình nghị sự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Thứ Hai, 18/04/2022
Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT
Thứ Năm, 14/04/2022
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Hai, 04/04/2022
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Hai, 04/04/2022
Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
Thứ Hai, 04/04/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Năm, 31/03/2022
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến 2022
Thứ Ba, 29/03/2022
CBTT_Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Tư, 02/03/2022
Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.