Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

ĐHĐCĐ thường niên

Nội dung được thông qua
Thứ Năm, 25/04/2019
Ban hành Quy chế quản trị công ty_24.04.2019
Thứ Năm, 25/04/2019
CÔNG BỐ BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Thứ Năm, 25/04/2019
Điều lệ công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24.04.2019
Xem thêm
Tài liệu họp
Thứ Hai, 22/04/2019
Cập nhật/bổ sung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo điều lệ Công ty 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo tài liệu thường niên 2019
Thứ Sáu, 12/04/2019
Dự thảo quy chế quản trị 2019
Thứ Ba, 09/04/2019
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT,BKS
Xem thêm
Thông báo họp
Thứ Ba, 02/04/2019
Thông báo về ĐHĐCĐ thường niên 2019
Thứ Tư, 06/03/2019
Bổ sung thông tin tại VB số: 173/TB-PVCFC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông
Thứ Năm, 28/02/2019
Thông báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐTN của PVCFC năm 2019
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.