Sản phẩm

URÊ HẠT ĐỤC

URÊ HẠT ĐỤC

OM CAMAU TECH

OM CAMAU TECH

OM CAMAU GREEN

OM CAMAU GREEN

NPK CÀ MAU 18-16-8 +TE

NPK CÀ MAU 18-16-8 +TE

NPK CÀ MAU 16-16-10

NPK CÀ MAU 16-16-10

NPK CÀ MAU 18-16-8

NPK CÀ MAU 18-16-8

NPK CÀ MAU 18-6-18 Gold

NPK CÀ MAU 18-6-18 Gold

NPK CÀ MAU 17-7-17

NPK CÀ MAU 17-7-17

NPK CÀ MAU 16-16-8 +TE Gold

NPK CÀ MAU 16-16-8 +TE Gold

NPK CÀ MAU 16-16-8 +TE

NPK CÀ MAU 16-16-8 +TE

NPK CÀ MAU 18-8-18 Gold

NPK CÀ MAU 18-8-18 Gold

NPK CÀ MAU 16-16-12

NPK CÀ MAU 16-16-12

NPK CÀ MAU 16-16-8+13S+TE

NPK CÀ MAU 16-16-8+13S+TE

NPK CÀ MAU 20-10-10

NPK CÀ MAU 20-10-10

NPK CÀ MAU 16-16-13

NPK CÀ MAU 16-16-13

NPK CÀ MAU 19-9-19

NPK CÀ MAU 19-9-19

NPK CÀ MAU 16-16-8

NPK CÀ MAU 16-16-8

KALI CÀ MAU 61 ( BỘT ĐỎ )

KALI CÀ MAU 61 ( BỘT ĐỎ )

KALI CÀ MAU 61 ( MIỂNG ĐỎ )

KALI CÀ MAU 61 ( MIỂNG ĐỎ )

N46.PLUS CÀ MAU

N46.PLUS CÀ MAU

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn:
 1800888606

Công ty Cổ Phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Trụ sở chính

Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Tel: 0290.3819000
Fax: 0290.3590501
Email: info@pvcfc.com.vn  


 

Văn phòng Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 18, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.5417.0555
Fax: 028.5417.0550
Email: info@pvcfc.com.vn