Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort
Thứ Tư, 12/06/2024
CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Biên bản nghị quyết Đại hội cổ đông 2024
Thứ Tư, 12/06/2024
Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2024
Thứ Sáu, 26/04/2024
CBTT - Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 1.2024
Thứ Sáu, 26/04/2024
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2024
Thứ Ba, 30/01/2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 12 tháng năm 2023
Thứ Ba, 25/07/2023
CBTT_Báo cáo quản trị 6 tháng 2023
Thứ Ba, 19/03/2024
CBTT - Báo cáo thường niên năm 2023
Thứ Ba, 19/03/2024
Công văn CBTT - Báo cáo thường niên năm 2023
Thứ Ba, 07/05/2024
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – ngày 11/6/2024
Thứ Năm, 14/04/2022
Công Ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) thông báo ngày 26/4/2022 Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thứ Tư, 12/06/2024
20240612 - DCM - CBTT QD HDQT về việc thanh toán cổ tức 2023 bằng tiền cho cổ đông
Thứ Hai, 10/06/2024
CBTT_Phê duyệt định hướng chiến lược ESG- Phát triển bền vững
Thứ Tư, 12/06/2024
ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THẺ ĐIỂM ACSG 2023

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.