Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

ĐHĐCĐ thường niên

Tất cả
Nội dung được thông qua
Thứ Hai, 19/06/2023
Nghị quyết chấp thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PVN
Thứ Năm, 15/06/2023
Nghị quyết ban hành điều lệ PVCFC
Thứ Ba, 13/06/2023
Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chủ Nhật, 11/06/2023
Tài liệu báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Xem thêm
Tài liệu họp
Thứ Tư, 07/06/2023
Quy chế bầu cử HĐQT-BKS
Thứ Tư, 07/06/2023
Tờ trình bầu HDQT - BKS
Thứ Tư, 31/05/2023
Thông tin ứng viên bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
Thứ Năm, 25/05/2023
Mẫu ủy quyền nhóm
Thứ Năm, 25/05/2023
Mẫu ủy quyền
Thứ Năm, 25/05/2023
Mẫu ứng cử HĐQT - BKS - PVCFC
Thứ Ba, 16/05/2023
Thông báo: Việc ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Ba, 16/05/2023
CBTT - Chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên 2023
Xem thêm
Thông báo họp
Thứ Tư, 14/06/2023
Điều lệ PVCFC
Thứ Ba, 16/05/2023
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
Thứ Tư, 15/03/2023
CBTT - Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.