Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung được thông qua
Thứ Bảy, 20/01/2018
NQ ĐHĐCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng VB việc trích Quỹ Phát triển KHCN 2017
Xem thêm
Tài liệu họp
Thứ Sáu, 29/12/2017
5. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ
Thứ Sáu, 29/12/2017
6. Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến & Thông qua Nghị Quyết
Thứ Sáu, 29/12/2017
2. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Thứ Sáu, 29/12/2017
1. Tờ trình v/v Trích quỹ phát triển Khoa học Công nghệ năm 2017
Xem thêm
Thông báo họp
Thứ Sáu, 29/12/2017
3. Giấy Ủy quyền (cá nhân)
Thứ Sáu, 29/12/2017
4. Giấy Ủy quyền nhóm
Thứ Tư, 06/12/2017
Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.