Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Báo cáo quản trị công ty

Thứ Ba, 30/01/2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 12 tháng năm 2023
Thứ Ba, 25/07/2023
CBTT_Báo cáo quản trị 6 tháng 2023
Thứ Năm, 19/01/2023
CBTT_Báo cáo quản trị Công ty niêm yết 12 tháng năm 2022
Thứ Ba, 19/07/2022
CBTT - Báo cáo quản trị 6 tháng 2022
Thứ Năm, 27/01/2022
CBTT_Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 12 tháng năm 2021
Thứ Bảy, 24/07/2021
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021.
Thứ Sáu, 29/01/2021
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 12 tháng năm 2020
Thứ Ba, 28/07/2020
Đạm Cà Mau báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020.
Thứ Tư, 15/01/2020
Báo cáo Quản trị tháng 12/2019
Thứ Sáu, 26/07/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
Thứ Tư, 30/01/2019
Báo cáo quản trị Công ty năm 2018
Thứ Sáu, 27/07/2018
Báo cáo công ty niêm yết 6 tháng năm 2018
Thứ Ba, 30/01/2018
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017 của PVCFC
Thứ Năm, 27/07/2017
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2017 của PVCFC
Xem thêm