BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

XÃ HỘI

GRI
403
An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Công ty quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (có Chính sách chất lượng, an toàn, môi trường, giám định và thử nghiệm của Công ty PVCFC) để kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và nhà thầu khi tham gia làm việc tại Nhà máy Đạm Cà Mau, Công ty luôn chú trọng việc nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro có khả năng xảy ra.

Căn cứ vào quy định pháp luật, các tài liệu hướng dẫn của Nhà sản xuất thiết bị, hướng dẫn về các yếu tố nguy hiểm, có hại tiềm ẩn trong quá trình thực hiện công việc, Công ty đã tiến hành đánh giá, xác định những rủi ro đáng kể. Từ đó, Công ty đưa ra những những biện pháp phòng ngừa, ứng cứu kịp thời phù hợp với các rủi ro có hoặc có thể gây tác động đáng kể đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động.

Ngoài ra, định kỳ hàng năm, từ danh mục những rủi ro đáng kể Công ty sẽ tiến hành diễn tập ứng cứu những tình huống có thể xảy ra nhằm đảm bảo ứng cứu kịp thời, hạn chế mức thấp nhất khả năng gây thiệt hại về người, môi trường và tài sản khi Nhà máy xảy ra sự cố.

Từ những hoạt động kiểm soát chặt chẽ nêu trên, Công ty chưa để xảy ra sự cố nghiêm trọng, vụ tai nạn lao động nào trong năm 2023.

Công ty thực hiện nghiêm túc công tác khám sức khỏe định cho người lao động theo quy định của Nhà nước. Thực hiện khám định kỳ và khám tầm soát phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại nguy hiểm với tần suất 02 lần/năm.

Công ty thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và trang bị BHLĐ cho người lao động đúng theo quy định; Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được tổ chức 2 năm 1 lần, tình hình thực hiện tập huấn người lao động năm 2022 và 2023 như sau:

 • Trong năm 2022: Công ty đã tổ chức tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 1042 người (100% người lao động được huấn luyện) và thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện cho 754 người (huấn luyện nhân sự theo chuyên môn).
 • Trong năm 2023: Công ty đã tổ chức tự huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 241 người.

Sức khỏe của CBCNV là vốn quý của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhận thức được vấn đề này, ngoài việc thực hiện đầy đủ công tác khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật Công ty còn mở rộng tầm soát thêm nhiều chỉ tiêu khám nhằm kịp thời phát hiện bệnh tật ở người lao động.

Công ty thực hiện việc chi trả phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm theo quy định của Nhà nước.

Định kỳ hàng tháng, Công ty đều tổ chức phun diệt côn trùng (02 lần/tháng) tại khu nhà ở Công vụ, khu vực Nhà máy để ngăn ngừa dịch bệnh.

Định kỳ hàng năm, Công ty thực hiện quan trắc môi trường lao động đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các khu vực làm việc có yếu tố nguy hiểm hoặc có hại đều có biện pháp khắc phục, phòng ngừa kịp thời đảm bảo người lao động có môi trường làm việc an toàn, các chỉ tiêu quan trắc đều đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép.

Công ty trang bị bảo hộ lao động và bảo hộ lao động đặc thù cho người lao động theo đúng quy định nhằm hạn chế sự ảnh hưởng bởi các yếu tố nguy hiểm hoặc có hại đến sức khỏe của người lao động.

Trong năm 2023, Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

Hiện tại, Công ty chưa có ca mắc bệnh nghề nghiệp nào.

GRI
404
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm và tạo điều kiện để CBCNV tham gia. Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng công tác đánh giá hiệu quả công việc định kỳ đối với 100% CBCNV, giúp CBCNV phát huy những điểm mạnh của mỗi cá nhân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2023, Công ty tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, trình độ tay nghề đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhân viên, cụ thể như sau:

 • Tổng số giờ đào tạo là: 29.697 giờ
 • Số giờ đào tạo trung bình là 26 giờ/người/năm. (GRI 404-1)
 • Số giờ đào tạo theo phân loại nhân viên

996

giờ/năm

Lãnh đạo cấp cao (Ban Điều hành, Trưởng phó ban và tương đương)

1.690

giờ/năm

Lãnh đạo cấp trung (Trưởng phó phòng và tương đương, Trưởng ca xưởng, đội trưởng)

27.011

giờ/năm

Nhân viên

GRI
401
THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI
Chính sách thu hút nhân tài và phúc lợi cho nhân viên
PVCFC luôn hướng tới một môi trường làm việc nhân văn, liên tục cải thiện các chính sách dành cho người lao động, từ lương thưởng đến chế độ phúc lợi. Công ty cũng tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được phát huy hết tiềm năng thông qua chính sách tuyển dụng linh hoạt và các chương trình đào tạo chuyên sâu.
Tỷ lệ nghỉ việc và tuyển mới
 • Tỷ lệ nghỉ việc: Xu hướng nhân sự nghỉ việc ngày càng giảm, cụ thể tổng nhân sự nghỉ việc trong năm là 14 người, giảm 33,33% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Nữ 02/14 người, chiếm tỷ lệ 14,29% (không có nữ quản lý nghỉ việc), Nam 12/14 người, chiếm tỷ lệ 85,71%.
 • Tỷ lệ tuyển dụng mới: Nhân sự tăng trong năm là 68 người, tăng 65,85% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Nữ 20/68 người, chiếm tỷ lệ 29,41% (không có nữ quản lý tăng trong kỳ), Nam 48/68 người, chiếm tỷ lệ 70,59% (trong đó nam quản lý 03/48 người) do năm 2023, PVCFC mở rộng quy mô sản xuất, thị trường kinh doanh và đầu tư một số dự án phát triển sản phẩm phục vụ cho mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty.
 • Nghỉ thai sản trong năm 2023:
  • Tổng số nhân viên được nghỉ thai sản: 13 người, số tiền hưởng chế độ là: 1.236.803.300 đồng
  • Tổng số nhân viên quay lại làm việc sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản là 08/13 người, 05/13 người theo quy định sẽ quay lại việc trong năm 2024, tỷ lệ quay lại làm việc và được giữ lại của nhân viên đã nghỉ thai sản trong năm 2023 là 100%.
Chuỗi cung ứng bền vững
Các tác động mà các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC đối với các vấn đề về môi trường và xã hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động bên trong nhà máy. Chúng tôi ý thức được các tác động về môi trường và xã hội tạo ra từ việc sản xuất và cung ứng các nguyên vật liệu, hóa chất và dịch vụ đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Chúng tôi. Do đó, trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, Chúng tôi yêu cầu và chỉ lựa chọn các đơn vị tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về môi trường và xã hội. Trong các năm tiếp theo, Chúng tôi dự kiến sẽ dần từng bước tiến tới việc đưa các tiêu chí đánh giá hoạt động sâu hơn về mặt môi trường và xã hội để sàng lọc đánh giá nhà cung cấp.
GRI
405
GRI
408
LAO ĐỘNG VÀ NHÂN QUYỀN
Cơ cấu nhân sự theo giới tính

Tính đến thời điểm tháng 31/12/2023, tổng số lao động của Công ty là:

1.096 người

5%

so với cùng kỳ năm 2022; trong đó số nhân sự nữ là 203/1096 người, chiếm tỷ lệ 18,52%.

Cơ cấu cấp quản lý theo giới tính
 • Ban Điều hành (HĐQT, BTGĐ, BKS; KTT): 15/1.096 người, tỷ lệ 1,37%, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022 do 01 TV HĐQT nghỉ hưởng chế độ BHXH (hưu trí); trong đó nữ 02/15 chiếm tỷ lệ 13,33%, số lượng nữ Ban Điều hành không tăng so với năm 2022.
 • Lãnh đạo quản lý cấp ban, đơn vị (cấp quản lý ban, đơn vị, phòng xưởng, không bao gồm Ban Điều hành): 180/1.096 người; chiếm tỷ lệ 16,42% trên tổng số nhân sự, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó số nữ quản lý là 25/165 người, chiếm tỷ lệ 15,15% trên tổng số lãnh đạo quản lý cấp ban, đơn vị và chiếm tỷ lệ 2,28% so với tổng số nhân sự toàn Công ty. Năm 2023 số lượng nữ quản lý cấp ban, đơn vị không tăng so với năm 2022.
 • Nhân viên: 899/1.096 người; chiếm tỷ lệ 82,03%.
Chênh lệch mức thu nhập bình quân giữa 2 giới

Hiện tại công ty đang trả lương theo 3 khía cạnh: vị trí công việc, năng lực và hiệu quả công việc, nên không có sự chênh lệch thu nhập giữa 2 giới.

Các chính sách về nhân quyền

Công ty có chính sách không phân biệt đối xử về giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, tuổi tác,…

Công ty có chính sách không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, nội dung được quy định trong Quy định, quy chế tuyển dụng của Công ty (Khoản 8.2 Điều 8 của Quy chế tuyển dụng).

PVCFC trở thành một trong các doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ bình đẳng giới theo công cụ GEARS (Gender Equality Assessment, Results and Strategies - Đánh giá và được cấp chứng nhận ngày 20/04/2023.

PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN/ KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH CỦA PVCFC ĐỐI VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN

PVCFC hướng đến hợp tác toàn diện và cam kết đảm bảo phúc lợi cho nông dân, giúp bà con nông dân cải thiện cuộc sống thông qua các chính sách trọng tâm như sau:

phuc-loi

PVCFC không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao, đáp ứng dinh dưỡng cho từng đối tượng cây trồng, tạo thêm những giá trị gia tăng cho bà con nông dân, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường.

PVCFC cung cấp phân bón với giá cả phải chăng và đảm bảo khả năng tiếp cận cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu vùng xa thông qua việc khai các kênh phân phối hiệu quả. Hệ thống đại lý phân phối rộng khắp của PVCFC ở các vùng miền khẩn trương bám sát và cập nhật tình hình canh tác tại địa phương, kịp thời phản ánh và đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, hữu ích cho bà con nông dân.

PVCFC chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và giải pháp mới trong quản lý dinh dưỡng cây trồng và canh tác nông nghiệp. Công ty phối hợp cùng các Trung tâm khuyến nông và cơ quan quản lý nông nghiệp trung ương và địa phương triển khai các chương trình tập huấn, các dịch vụ khuyến nông cho nông dân để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, Công ty góp phần hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới và thực hành canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững.

PVCFC đang nỗ lực tối đa để có thể cân bằng hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích, đồng hành với nông dân. Công ty không chỉ cung cấp phân bón mà còn liên kết với các Công ty/ Doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản như các công ty giống - bảo vệ thực vật và các đơn vị thu mua chế biến xuất khẩu nông sản đồng hành giúp nông dân vừa tiết kiệm chi phí sản xuất vừa gia tăng thu nhập, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN NĂM 2023

Năm 2023, PVCFC tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đồng hành cùng bà con nông dân tại các địa phương vừa nhằm san sẻ những gánh nặng, khó khăn cho bà con nông dân, vừa giúp gia tăng uy tín, tạo dựng niềm tin cùng khách hàng. Cùng với các chương trình trên Fanpage: Mùa vàng thắng lớn, Bí kíp vàng,... Phân bón Cà Mau triển khai các hoạt động nổi bật:

 • Mô hình trình diễn trải nghiệm NPK Cà Mau công nghệ Polyphosphate
 • Mô hình trình diễn, trải nghiệm NPK PolyS
 • Mô hình trình diễn, trải nghiệm N46. TRUE trên lúa cho vụ ĐX 2023-2024
 • Mô hình trình diễn, trải nghiệm sản phẩm N46. C+ cho vùng lúa vụ ĐX 2023-2024
 • 02 Hội thảo kỹ thuật Giải pháp dinh dưỡng hiệu quả cho cây lúa
 • 02 Hội thảo kỹ thuật Giải pháp dinh dưỡng hiệu quả cho cây ăn quả
 • 03 Hội thảo kỹ thuật Giải pháp dinh dưỡng hiệu quả cho cây cà phê và sầu riêng
 • 10 hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình trình diễn, trải nghiệm
 • Các hội thảo giới thiệu phân bón cho nông dân
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Xác định sự phát triển bền vững không thể nằm ngoài trách nhiệm cộng đồng, PVCFC luôn giữ vững sứ mệnh “Người nuôi dưỡng” để “mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”. Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp PVCFC được vinh danh doanh nghiệp vì cộng đồng, góp phần tạo động lực để Công ty vững chí, bền tâm trên con đường phát triển, cùng nền nông nghiệp Việt Nam thêm bền vững hơn, thịnh vượng hơn.
Chính sách của PVCFC đối với trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng

Với quy mô doanh nghiệp 75% vốn Nhà nước, PVCFC triển khai hoạt động an sinh xã hội dựa theo Nghị quyết phân bổ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Những chương trình cụ thể trong Nghị quyết sẽ bám theo tôn chỉ hướng đến cộng đồng, phát triển giáo dục và dân sinh.

Nhằm tri ân đối tác, khách hàng và bà con, PVCFC dành một nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động tại các vùng thị trường có hoạt động kinh doanh.

Tính đến năm 2024, hành trình 13 năm, PVCFC đã và đang thực hiện các công trình dành cho giáo dục, y tế và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn với con số tài trợ ước tính đến nay đã hơn 500 tỷ đồng. Hiện hoàn thành gần 2.000 căn nhà Đại đoàn kết, 65 công trình trường học, 15 trạm y tế, hàng trăm nhịp cầu và công trình giao thông lớn nhỏ thuộc vùng sâu vùng xa và hàng chục nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Duy trì kinh phí từ 5-10 tỷ đồng hàng năm để tổ chức trao học bổng, tặng bồn nước, túi trữ nước cho bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn; tặng phân bón vào những năm những vùng bị thiên tai, dịch bệnh để khôi phục sản xuất; tặng quà tết cho người nghèo; lắp đặt nước sạch tại các trường học cho học sinh vùng sâu vùng xa,…

Mỗi công trình trở thành động lực cho tập thể người lao động PVCFC nỗ lực hơn trong việc thực hiện sứ mệnh “Người nuôi dưỡng” với ngành nông nghiệp Việt và sự nghiệp ‘trồng người’.

Hành trình 13 năm, PVCFC ước tính số tiền tài trợ đến nay đã hơn 500 tỷ đồng

Các hoạt động cộng đồng tiêu biểu trong năm 2023

Trong năm 2023, PVCFC đã tiếp tục hành trình gieo niềm tin và sức sống mới đến mọi miền, thể hiện mạnh mẽ cam kết thúc đẩy phúc lợi cộng đồng địa phương, góp phần cùng đất nước giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Ủng hộ 4 tỷ đồng xây dựng 80 căn nhà tình nghĩa

Ngày 06/06/2023, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ khởi công xây dựng 80 căn nhà tình nghĩa với tổng giá trị 4 tỷ đồng cho các gia đình chính sách do PVCFC trao tặng. Đây là tấm lòng của PVCFC góp phần cùng với địa phương gửi tới những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thông qua chương trình thiết thực này, PVCFC mong muốn đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống, giúp bà con sớm ổn định nơi ở, vun vén và phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trao 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 11/07/2023, PVCFC đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau tiếp tục bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là những căn nhà nằm trong kế hoạch xây dựng và bàn giao trong năm 2023. Theo đó, trong năm 2023 PVCFC phối hợp cùng UBMTTQ tỉnh Cà Mau tiến hành xây dựng tổng cộng 300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Cà Mau. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được Công ty hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng.

Trao học bổng “Hạt ngọc mùa vàng” năm học 2023 - 2024

Với thông điệp “Nuôi Hy Vọng - Dưỡng Tương Lai”, từ tháng 08/2023 đến tháng 12/2023, PVCFC tiếp tục hành trình đóng góp cho giáo dục với tổng số 2.440 suất học bổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Ngày 5/9/2023, hòa trong không khí phấn khởi ngày tựu trường, PVCFC đồng loạt trao tặng học bổng “Hạt ngọc mùa vàng” năm học 2023-2024 tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên cả nước. Mỗi suất học bổng trao tay là niềm động viên, khích lệ các em học sinh có thêm tinh thần vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Triển khai trồng 28.000 cây trên địa bàn TP. Cà Mau

Ngày 12/09/2023, tại huyện Thới Bình, hơn 100 đoàn viên thanh niên PVCFC cùng với đoàn viên thanh niên huyện Thới Bình đã tham gia chiến dịch trồng cây. Hoạt động này thuộc chương trình triển khai trồng 28.000 cây trên địa bàn 4 huyện, thành phố của tỉnh Cà Mau. Tại chương trình, PVCFC cũng đã trao 2 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện, tặng 20 cặp học sinh, tô đậm hơn lòng nhân văn và trách nhiệm về an sinh xã hội. Dự kiến thời gian tới, PVCFC sẽ cùng với một số địa phương trồng thêm 200.000 cây rừng phòng hộ và 100.000 cây xanh đô thị phân tán đều tại các huyện, thành phố của tỉnh Cà Mau.

PVCFC mong muốn đóng góp dựng xây trên hành trình vun đắp những giá trị đẹp đẽ cho xã hội. Càng đáng quý biết bao khi một phần kinh phí an sinh xã hội được quyên góp từ chính những ngày lao động không hưởng lương của toàn thể CBNV Phân Bón Cà Mau. Và để tối ưu hóa nguồn lực cũng như mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho cộng đồng, PVCFC không triển khai các chương trình một cách đơn lẻ mà luôn có sự phối hợp, kết nối chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, lãnh đạo địa phương các cấp… đảm bảo các chương trình thực hiện đúng mục đích, trao đúng đối tượng và tạo nên sức mạnh cộng hưởng, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG

Phân bón Cà Mau là thương hiệu quen thuộc với bà con cả nước nhờ bộ sản phẩm chất lượng, cùng hàng loạt các hoạt động đồng hành ý nghĩa. Bên cạnh sự tin yêu của hàng triệu hộ nông, Phân bón Cà Mau còn nhận được sự ủng hộ lớn từ hệ thống đại lý kinh doanh khắp mọi miền.

Phân bón Cà Mau tự hào với sự ủng hộ lớn lao từ các quý đại lý trên mọi miền đất nước. Hệ thống kinh doanh trải dài khắp Việt Nam đã giúp bộ sản phẩm mang thương hiệu Phân bón Cà Mau tới tận tay người nông dân, từ đó tối ưu quá trình canh tác, giúp gặt hái mùa vàng.

TÁC ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA PVCFC LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA KHÁCH HÀNG

Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của khách hàng (SK - AT KH) là điều tối quan trọng đối với PVCFC, vì sản phẩm của chúng tôi gắn kết trực tiếp đến hoạt động nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.

CÁCH THỨC ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Để bảo vệ quyền lợi khách hàng, duy trì sự tuân thủ pháp luật và giữ gìn uy tín thương hiệu, việc xử lý khiếu nại và thu hồi các sản phẩm lỗi tại PVCFC luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Công ty cũng như của pháp luật nhằm tránh ảnh hưởng đến môi trường, đến sức khỏe con người.

Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng

Bước 1

Bộ phận XLKN tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng (KNKH) và các bộ phận liên quan.

Bước 2

Trong vòng 2 giờ làm việc sau bước 1, Bộ phận XLKN kiểm tra, phân loại và thông báo cho các ban/đơn vị liên quan về trường hợp KNKH để thực hiện xác minh và ghi nhận ý kiến khách hàng.

Bước 3

Các ban/đơn vị liên quan có trách nhiệm cử nhân sự thực hiện xác minh và ghi nhận ý kiến với khách hàng.

Bước 4

Các ban/đơn vị liên quan phối hợp làm việc với khách hàng và gửi báo cáo kết quả xác minh và đề xuất phương án xử lý về Bộ phận XLKN theo biểu mẫu BM02/MKT.02.04, đính kèm kết quả phân tích chất lượng (nếu có).

Bước 5

Trường hợp không phát sinh chi phí: Bộ phận XLKN thực hiện XLKN.

Bước 6

Trường hợp phát sinh chi phí, Bộ phận XLKN trình phê duyệt Tờ trình, Quyết định XLKN đến Trưởng ban/Người được ủy quyền thông qua, các đơn vị có liên quan đến công tác XLKNKH, Ban TCKT thông qua và trình TGĐ/ Người được ủy quyền phê duyệt.

Bước 7

Giám sát việc XLKN.

Bước 8

Bộ phận XLKN có trách nhiệm:

Ghi nhận đánh giá sự hài lòng của khách hàng;

Báo cáo kết quả XLKN.

Năm 2023, Công ty tiếp nhận và xử lý gồm 28 trường hợp, tiếp nhận và xử lý qua hotline với 800 trường hợp.

Quy trình thu hồi sản phẩm

Trong trường hợp sản phẩm lỗi Công ty tiến hành các bước sau:

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu thu hồi sản phẩm bị lỗi và xử lý

Bước 2

Đánh giá lỗi và mức độ cần thiết phải thực hiện việc thu hồi và xử lý

Bước 3

Lên kế hoạch thu hồi hàng lỗi và trình lãnh đạo cơ sở phê duyệt

Bước 4

Tiến hành thu hồi theo kế hoạch đã được phê duyệt ở bước 3

Bước 5

Áp dụng biện pháp xử lý sản phẩm lỗi theo quy định của Công ty

Bước 6

Nhân viên lập báo cáo về kết quả thu hồi và đưa ra biện pháp xử lý đối với lô hàng giao bị thu hồi. Trường hợp lô hàng lỗi đã phân phối, tiêu thụ trên phạm vi lớn, cần thu hồi nhanh chóng để hạn chế tối đa rủi ro đến quyền lợi của khách hàng.