BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

TỔNG QUAN

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong suốt quá trình phát triển, PVCFC luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững ở vị trí chiến lược kết hợp với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng về kinh tế trên nguyên tắc đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, bền vững của môi trường, hướng đến sự phồn thịnh của cộng đồng, xã hội. Do đó, Báo cáo phát triển bền vững được xây dựng như một cầu nối giữa PVCFC và các bên có lợi ích liên quan, giúp làm rõ định hướng chiến lược và cam kết của Chúng tôi về việc thực hiện các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, góp phần thúc đẩy xu thế kinh doanh theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như thế giới.

Thông qua việc thực hiện Báo cáo phát triển bền vững, bên cạnh khía cạnh về kinh tế, PVCFC cũng nhìn nhận và đánh giá được trách nhiệm, những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó giúp PVCFC cân bằng được các kế hoạch hoạt động sắp tới vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội trong những niên độ tài chính kế tiếp.

Năm 2023, PVCFC lập Báo cáo phát triển bền vững trên cơ sở tham chiếu Bộ Tiêu chuẩn toàn cầu GRI 2021. Bên cạnh đó, Chúng tôi còn tham khảo các hướng dẫn, khuyến nghị và tư vấn chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng phân bón bền vững của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO); đồng thời hướng tới tuân thủ các tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hành trong ngành Phân bón của Hiệp hội Phân bón thế giới (IFA) để đảm bảo sản xuất, phân phối và sử dụng phân bón an toàn, hiệu quả và bền vững góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững tại Việt Nam. Ngoài ra, Chúng tôi cũng quy chiếu hoạt động của PVCFC với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDG) có liên quan đến ngành Phân bón bao gồm: mục tiêu 2, 12, 13 và 15, từ đó điều chỉnh các hoạt động của mình phù hợp với SDG nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực phân bón và hơn thế nữa.

NỘI DUNG BÁO CÁO

Báo cáo Phát triển bền vững của PVCFC năm 2023 bao gồm các thông tin liên quan đến cam kết/chính sách, phương pháp quản trị, các giải pháp và hiệu quả hoạt động của PVCFC đối với các vấn đề trọng yếu. Năm 2023 là năm thứ 9 PVCFC đề cập đến nội dung Báo cáo phát triển bền vững và được thể hiện trong nội dung 01 chương thuộc Báo cáo thường niên.

Trong Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 không có thông tin nào được trình bày lại từ Báo cáo Phát triển bền vững năm 2022. Theo đó, mọi thông tin trong báo cáo này đều được đảm bảo công bố nhất quán với những thông tin của PVCFC trước đây.

PHẠM VI BÁO CÁO

Báo cáo được thực hiện tại Việt Nam, về lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón. Báo cáo được lập cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) bao gồm: Mọi thông tin và kết quả hoạt động của Công ty mẹ và 01 Công ty con - Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

KỲ BÁO CÁO

Thông tin và dữ liệu trong báo cáo được cập nhật cho năm tài chính 2023 của PVCFC, bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc ngày 31/12/2023.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý vị để nội dung báo cáo được thực hiện minh bạch và đầy đủ hơn. Mọi ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề phát triển bền vững, vui lòng gửi về địa chỉ:

Ông Đỗ Thành Hưng - Thư ký Công ty

Email: ir@pvcfc.com.vn

Sdt: 0913897704

BẢO ĐẢM BÁO CÁO BỞI BÊN THỨ BA

PVCFC cam kết tuân thủ nguyên tắc trung thực, chính xác và minh bạch khi trình bày các số liệu và thông tin trong Báo cáo. Do đó, bên cạnh việc thực hiện kiểm toán nội bộ, các chỉ số về phát triển bền vững của Chúng tôi đã được đảm bảo bởi bên thứ ba/kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

 • Các chỉ số tài chính hợp nhất (tài sản, doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách) được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.
 • Về công tác kiểm toán năng lượng Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2021 do Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam thực hiện và được Sở Công thương Cà Mau đánh giá và chấp thuận. Năm 2024, PVCFC đang thực hiện đánh giá và báo cáo kiểm toán năng lượng do Công ty Cổ phần Tiết kiệm Năng lượng Bách khoa cùng đoàn chuyên gia khảo sát đánh giá dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2024.
 • Tiêu hao năng lượng sản xuất tại Nhà máy Đạm Cà Mau được Nhà bản quyền công nghệ sản xuất Ammonia từ Haldor Topsoe - Đan Mạch trao chứng nhận.
 • Về các chỉ số quản lý chất thải:
  • Số liệu về Chất thải sinh hoạt được Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau xác thực.
  • Số liệu về Chất thải rắn công nghiệp được Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý xác thực.
  • Số liệu về Chất thải nguy hại được Công ty Cổ phần Kho vận giao nhận Ngoại thương Mộc An Châu xác thực.
 • Dữ liệu quan trắc tự động, liên tục được thu nhận với tần suất 5 phút/dữ liệu và được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau. Trong năm 2023, 99,86% dữ liệu trạm quan trắc nước thải, trạm nước làm mát thải, trạm quan trắc khí thải tại ống khói tạo hạt và 96,975% dữ liệu trạm quan trắc khí thải tại ống khói Amoniac và trạm quan trắc khí thải tại ống khói NPK được truyền về Sở TNMT tỉnh Cà Mau (trừ những ngày Nhà máy dừng do bảo dưỡng và do sự cố mạng internet công ty bị lỗi) và kết quả ghi nhận không có thông số nào vượt giới hạn cho phép.

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BềN VỮNG NỔI BẬT NĂM 2023