BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

TÌNH HÌNH

đầu tư THỰC HIỆN DỰ ÁN

Trong năm 2023, PVCFC đã đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc sản xuất, tiến hành bổ sung hệ thống kho cảng đầu mối; mua mới Văn phòng tại TP. HCM phù hợp với quy mô phát triển của Công ty trong tương lai; mua lại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) sản xuất sản phẩm NPK Hàn - Việt.

Các dự án triển khai trong năm 2023 như sau:

1

Dự án Nhà ở cho CBCNV Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - LC: Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, hiện nay đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án.

2

Dự án mở rộng mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau: Hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu của các gói thầu.

3

Dự án Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Thạnh Hóa-PVCFC: Đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đang được hoàn thiện để tổ chức thẩm định, phê duyệt.

4

Dự án Kho bổ sung 12.000 tấn: Hoàn thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

5

Dự án Sản xuất CO2 thực phẩm tại Nhà máy Đạm Cà Mau: Đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hiện đang triển khai bước thực hiện đầu tư. Dự án sẽ hoàn thành lắp đặt, chạy thử và đi vào vận hành vào quý IV/2024.

6

Trụ sở Trạm liên lạc làm việc tại TP. HCM: Hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng tài sản (ngày 07/06/2023 đã nhận được Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên PVCFC).

7

Dự án sản xuất Khí công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau: Đang thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Ngoài ra các hạng mục mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động quản trị, an ninh an toàn mạng vẫn thực hiện theo kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, ngày càng cải tiến và số hóa các hoạt động quản trị, nâng cao năng suất lao động.