BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

Mô hình quản trị

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, tiền thân là Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 474/QĐ-DKVN ngày 09/03/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tháng 01/2015, Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Trải qua quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Công ty thay đổi theo từng giai đoạn.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã triển khai thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tính gọn, đa chức năng, hoạt động hiệu quả và phù hợp tình hình thực tiễn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình doanh nghiệp, các cấp quản lý doanh nghiệp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Bộ máy hoạt động của PVCFC

Hội đồng
Quản trị
 • 01
  Chủ tịch
 • 01
  Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
 • 02
  Thành viên HĐQT độc lập
 • 03
  Thành viên HĐQT
CÁC ỦY BAN
 • 03
  Ủy ban

Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Ủy ban Quản trị, Nhân sự và Lương thưởng

Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị

Và ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty. Các Thành viên tham gia các Ủy ban là thành viên HĐQT Công ty và hoạt động theo quy chế của Ủy ban.

Ban Tổng
Giám đốc
 • 06
  Thành viên
 • 01
  Tổng Giám đốc
 • 05
  Phó Tổng Giám đốc.
Ban
Kiểm soát
 • 03
  Thành viên
 • 01
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • 02
  Kiểm soát viên

trong đó 01 thành viên không chuyên trách

Kế toán
trưởng
 • 01
  Thành viên
THƯ KÝ QUẢN
TRỊ CÔNG TY
 • 01
  Thành viên
Bộ máy
giúp việc
Bao gồm
09
ban chức năng chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Năm 2022 thành lập Ban dự án triển khai thực hiện dự án phát triển sản phẩm mới và các bộ giải pháp cho dịch vụ nông nghiệp để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty.
Đơn vị
trực thuộc
Nhà máy Đạm Cà Mau và
02
Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau gồm Ban Quản lý Dự án chuyên ngành và Trung Tâm nghiên cứu - Phát triển.
Đơn vị
thành viên
01
đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam do PVCFC nắm giữ 51,03% vốn điều lệ.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hiện có 01 Công ty con là Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM - PPC
Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM
Tên tiếng Anh PETROVIETNAM PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt PPC
Ngày thành lập 10/06/2010
Vốn điều lệ 47.995.160.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất sản phẩm từ Plastic, trong đó chủ yếu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì PP, PE; sản xuất và kinh doanh phân bón và hợp chất Nitơ
Địa chỉ Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại (84 - 291) 3.957.555
Fax (84 - 291) 3.957.666
Email sale@pbp.vn
Website www.pbp.vn
Số cổ phần PVCFC nắm giữ tại PPC 2.449.167 cổ phần, tương đương giá trị: 24.491.670.000 đồng
Tỷ lệ PVCFC nắm giữ vốn điều lệ PPC 51,03%