BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

TỔ CHỨC

VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban Điều hành

STT Họ và tên Chức vụ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1 Ông Văn Tiến Thanh Tổng Giám đốc 109.000 0,020589%
2 Ông Trần Chí Nguyện Phó TGĐ 1.600 0,000302%
3 Ông Lê Ngọc Minh Trí Phó TGĐ 1.600 0,000302%
4 Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó TGĐ 0 0,000000%
5 Bà Nguyễn Thị Hiền Phó TGĐ 0 0,000000%
6 Ông Nguyễn Thanh Tùng Phó TGĐ 5.003 0,000945%
7 Ông Đinh Như Cường Kế toán trưởng 2.900 0,000548%

Những thay đổi trong Ban Điều hành

Trong năm 2023, PVCFC không có thay đổi về nhân sự của Ban Điều hành

Báo cáo nhân sự năm 2023

Chính sách nhân sự của Công ty luôn nhất quán và tuân thủ các quy định về quyền con người, không phân biệt đối xử về giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị hay độ tuổi, không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.

Công ty đã ban hành quy chế tuyển dụng lao động, trong đó điều kiện và tiêu chuẩn đối với ứng viên thể hiện rõ chính sách của Công ty về nhân sự để làm căn cứ thực hiện.

Công ty ban hành quy chế quản lý cán bộ trong đó quy định rõ việc tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sắp xếp và bố trí, đánh giá cán bộ đảm bảo phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Công ty.

Tổng quan lực lượng lao động

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, tổng số lao động của Công ty là

1.096 người

Nhân sự nữ

203 người

Nhân sự nam

893 người

Cơ cấu lao động của Công ty được thể hiện như sau:

Phân theo thời hạn hợp đồng lao động

 • Không ký Hợp đồng lao động (do PVN bổ nhiệm và KSV kiêm nhiệm...)
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động có thời hạn xác định 1-3 năm
 • Hợp đồng ngắn hạn dưới 01 năm

Phân theo trình độ chuyên môn

 • Trên đại học
 • Đại học
 • Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
 • Lao động phổ thông

Phân theo giới tính

 • Nam
 • Nữ

Phân theo độ tuổi

 • Trên 55
 • 50 - 55
 • 40 - 49
 • 30 - 39
 • Dưới 30

Phân theo cấp quản lý

 • Ban Điều hành
 • Trưởng phó ban và tương đương
 • Trưởng phó phòng và tương đương
 • Trưởng ca xưởng, đội trưởng,trưởng ca nhà máy
 • Nhân viên

Theo khối chức năng

 • Ban Quản lý điều hành
 • Khối Kinh doanh
 • Khối sản xuất
 • Khối Quản trị
 • Các chi nhánh

Tăng nhân sự

 • Nam
 • Nữ

Giảm nhân sự

 • Nam
 • Nữ

Vùng miền

 • Miền Bắc
 • Miền Đông Nam Bộ
 • Miền Trung
 • Miền Tây Nam Bộ (Cà Mau: 35,04%, các tỉnh khác: 14,06%)
 • Nước ngoài

Trong năm 2023 nhân sự bổ sung cho các ban, đơn vị và các Chi nhánh, số lượng nhân sự tăng so với cuối kỳ năm 2022 là 68 người: do tuyển dụng bổ sung nhân sự còn thiếu cho các ban/đơn vị theo định biên và nhu cầu sử dụng lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó số lượng nữ 20/68 người, chiếm tỷ lệ 29,41% số lượng tăng trong năm; Nhân sự nữ giảm trong năm 02/14 người, chiếm tỷ lệ 14,29% tổng số lao động giảm trong năm.

Công ty có chính sách không phân biệt đối xử về giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, tuổi tác…

Công ty có chính sách không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, nội dung được quy định trong Quy định, quy chế tuyển dụng của Công ty (Khoản 8.2 Điều 8 của Quy chế tuyển dụng).

Công tác cán bộ: tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,... công tác quy hoạch cán bộ (QHCB), đánh giá, phân loại cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, quy trình, xuất phát từ nhu cầu thực tế, các cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ ở cương vị mới, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Công ty.

Công tác xây dựng QHCB của Công ty được triển khai thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy Công ty và hàng năm Công ty thực hiện công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm bảo đảm mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2-3 cán bộ dự nguồn, theo tiêu chí từ người 2-3 người cho một chức danh, một người quy hoạch không quá 3 chức danh. Các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện công tác xây dựng, rà soát, bổ sung giới thiệu nguồn thông qua Chi ủy/Chi bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét. Danh sách QHCB được phê duyệt theo phân cấp quản lý của Công ty.

Nhân sự tuyển dụng mới đều được tham gia chương trình đào tạo nhập ngành 100% và theo từng giai đoạn, hơn nữa năm 2023 Công ty còn phối hợp với Công đoàn tổ chức chương trình cho nhân sự mới và thực tập sinh tham gia chương trình đi tham quan nhà máy, rừng U Minh và khu tưởng niệm Bác Hồ và đặc biệt là tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với TGĐ Công ty.

Chính sách, phúc lợi đối với người lao động

Nhận thức rõ trách nhiệm đối với người lao động, Công ty luôn xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, chương trình hỗ trợ, giúp đỡ để đảm bảo việc làm và sức khỏe cho người lao động.

Công ty đã ban hành Quy chế quản lý cán bộ, Thỏa ước lao động tập thể, chính sách nhân viên, quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi cho người lao động để thực hiện, trong đó quy định về quyền lợi, trách nhiệm và các chế độ đối với người lao động như: thời gian làm việc, nghỉ ngơi, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, thu nhập, đào tạo, ý kiến phản hồi/đề đạt…

 • Chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ, chế độ phúc lợi của PVCFC liên tục được cải thiện, với mục tiêu mang lại nguồn thu nhập ổn định để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.
 • Chính sách lương thưởng của Công ty đối với người lao động không chỉ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh trong năm của công ty mà còn tính đến hiệu quả/mức độ đáp ứng công việc, các vấn đề về tuân thủ với các quy định về đạo đức và quy trình nội bộ khác của công ty. PVCFC cũng tính đến các yếu tố trong dài hạn khác như kết quả đánh giá tuân thủ/công việc trong quá khứ để làm một phần căn cứ lương thưởng. Khi Công ty có lợi nhuận hoặc lợi nhuận vượt mức kế hoạch thì được trích một phần để làm quỹ khen thưởng và được chi vào các năm tiếp theo.

PVCFC thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH, như: BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp hưu trí, thai sản,...

Tham gia bảo hiểm ĐVT Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
BHXH Đồng 53.532.779.655 55.738.288.840 60.271.851.530
BHYT Đồng 9.547.281.420 9.956.269.170 10.640.754.935
BHTN Đồng 3.910.995.569 2.937.511.100 4.959.883.920

Tổng số nhân viên
được nghỉ thai sản:

13 người

Số tiền hưởng
chế độ là:

1.236.803.300

đồng

Tổng số nhân viên quay lại làm việc sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản là 08/13 người, 05/13 người theo quy định sẽ quay lại việc trong năm 2024, tỷ lệ quay lại làm việc và được giữ lại của nhân viên đã nghỉ thai sản trong năm 2023 là 100%.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, hàng năm Công ty đều xây dựng Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực bao gồm các nội dung đào tạo chuyên sâu, quản lý - lãnh đạo, bồi dưỡng thường xuyên, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ và đào tạo nội bộ để CBCNV nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, trình độ tay nghề đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty còn định hướng đào tạo/hỗ trợ đào tạo đến các đối tượng khác như học sinh địa phương, sinh viên thực tập sinh…

Hình thức đào tạo

 • Cử CBCNV đi học các lớp do các đơn vị/viện/trường đào tạo chuyên nghiệp; đào tạo nội bộ qua hình thức chia sẻ trực tiếp, coaching, đào tạo online hoặc elearning, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham dự, phát huy hiệu quả của công tác đào tạo và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Hướng dẫn, đào tạo sinh viên thực tập tại nhà máy/phòng ban Công ty.
 • Tặng học bổng cho học sinh/sinh viên tại địa phương và một số trường Đại học/cao đẳng.
 • Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện công tác đào tạo cụ thể như sau:

 • Số giờ đào tạo trung bình là

  26 giờ/người/năm.

 • Lãnh đạo cấp cao (Ban Điều hành, Trưởng phó ban và tương đương)

  996 giờ/năm

 • Lãnh đạo cấp trung (Trưởng phó phòng và tương đương, Trưởng ca xưởng, đội trưởng)

  1.690 giờ/năm

 • Nhân viên

  27.011 giờ/năm

 • Số khóa đào tạo:

  Bên ngoài

  140

  khóa

  Nội bộ

  237

  khóa

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện một số cải tiến thuộc lĩnh vực tiền lương, chế độ chính sách phục vụ cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty như: Rà soát Quy định trả lương, trả thưởng đối với chức danh Quản lý khu vực, quản lý khách hàng của Ban Kinh doanh; Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi, Chính sách nhân viên của Công ty…