BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN: PVCFC

Thông tin chung về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Mã niêm yết : DCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Tên tiếng Anh : PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : PVCFC

Vốn điều lệ : 5.294.000.000.000 đồng

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2001012298

Trụ sở chính

Lô D, Khu công nghiệp Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (84 - 290) 3.819.000 - Fax: (84 - 290) 3.590.501

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Lầu 18, Tòa nhà Victory, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại (84 - 28) 54.170.555 - Fax (84 - 28) 54.170.550

Website: www.pvcfc.com.vn

Thông tin liên hệ về báo cáo:

Mọi câu hỏi về báo cáo thường niên nói chung và các công bố thông tin cho nhà đầu tư đề nghị liên hệ với

Tổ Quan hệ nhà đầu tư

Ông Đỗ Thành Hưng

Email: ir@pvcfc.com.vn