Báo cáo thường niên: PBCM

CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA PHÂN BÓN CÀ MAU

Bộ phận hỗ trợ

 • Trung tâm nghiên cứu phát triển
 • Ban Marketing - Phòng Giải pháp Thị trường
R&D VÀ NGHIÊN CỨU
THỊ TRƯỜNG
 • Nghiên cứu thị trường
 • Nghiên cứu sản phẩm
 • Phát triển sản phẩm
 • Đăng ký bảo hộ
 • Nhà máy Đạm Cà Mau
 • Nhà máy NPK Cà Mau
 • HOẠT ĐỘNG
  SẢN XUẤT
 • Sản xuất thử nghiệm (LAB)
 • Sản xuất thực tế
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm
 • Xuất xưởng & lưu kho
 • BAN KINH DOANH
  • Hệ thống logistics
  • Tư vấn bán hàng
  • Gắn kết hệ thống phân phối
  MARKETING
  BAN MARKETING
  • Tổ chức chương trình XTBH thúc đẩy sản phẩm
  • PR – Quảng bá, truyền thông sản phẩm
  • Nâng cao trải nghiệm sản phẩm
  • Dự báo thị trường
  • Hệ thống đại lý C1
  • Hệ thống đại lý C2
  • Các trung gian khác
  PHÂN PHỐI
  • Phân phối sản phẩm
  • Trung gian ghi nhận thông tin từ người dùng cuối
  • B2B: Nông trường, Hộ kinh doanh lớn, Công ty tư nhân, Chuỗi doanh nghiệp,...
  TIÊU DÙNG CUỐI
  • B2C: Người nông dân

  DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CSS

  (Hỗ trợ khách hàng tiêu dùng cuối)