Báo cáo thường niên: PBCM

Danh hiệu giải thưởng tiêu biểu năm 2021

Những giải thưởng đã đạt được

STT Giải thưởng Số lần Năm
1 Huân chương Lao động hạng Nhì 1 2016
2 Thương hiệu Quốc gia 4 2014, 2016, 2018, 2020
3 Hàng Việt Nam chất lượng cao 3 2016, 2017, 2019
4 Chứng nhận Haldor Topsose Top các nhà máy có hiệu quả hoạt động tốt nhất về công suất trung bình theo năm 1 2020
5 Sao Vàng Đất Việt 3 2014, 2016, 2018
6 Giải vàng Chất lượng Quốc gia 2 2015, 2020
7 Doanh nghiệp Bền vững 1 2019
8 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2 2018, 2019
9 Bông lúa vàng Việt Nam 1 2018
10 Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 3 2016, 2017, 2021
11 Top 10, 15 Báo cáo thường niên tốt nhất 3 2016, 2017, 2021
12 Doanh nghiệp vì người lao động 2 2016, 2017
13 N46.Plus Cà Mau - Top 10 sản phẩm Tự hào trí tuệ Việt Nam 1 2017
14 Đồng hành cùng nhà nông 1 2020
15 N.Humate+TE đạt danh hiệu sản phẩm “Tự hào trí tuệ Việt Nam” 1 2016
16 Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 1 2021

Các giải thưởng tiêu biểu năm 2021

Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2021
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021
GIẢI VÀNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
Top 10 Báo Cáo Thường Niên Tốt Nhất 2021