Báo cáo thường niên: PBCM

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI PVCFC

CÔNG TY LUÔN TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 (CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM CỦA CÔNG TY PVCFC) ĐỂ KIỂM SOÁT CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY. CÁC NGUỒN THẢI CỦA NHÀ MÁY ĐƯỢC KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VÀ ĐƯỢC GIẢM THIỂU TỐI ĐA VỀ SỐ LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG LUÔN ĐẠT QUY ĐỊNH CHO PHÉP TRƯỚC KHI THẢI RA MÔI TRƯỜNG.

Hình chụp tại Nhà máy Đạm Cà Mau

Kiểm soát chất lượng nước thải và khí thải
 • Tổng lượng nước sông khai thác: 14.497.300 m3
 • Tổng lượng nước cấp: 1.120.230 m3
 • Tổng lượng nước thải phát sinh: 13.292.179 m3
 • Tổng lượng khí thải phát sinh: 9.409.967.121 m3

Quan trắc môi trường định kỳ

Để đảm bảo chất lượng chất thải đầu ra không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm theo đúng cam kết đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1378/QĐ-BTNTM ngày 05/8/2010, các vị trí và thông số quan trắc cụ thể như sau:

Vị trí quan trắc Thông số quan trắc QCVN
 • Ống khói reforming sơ cấp
 • Ống khói nồi hơi Phụ trợ
 • Ống khói tạo hạt
Bụi, CO, NOx, SO2, NH3, tiếng ồn, độ rung

19/2009/BTNMT
21/2009/BTNMT

Nước thải sinh hoạt pH, BOD5, TSS, TDS, chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực vật, Sunfua, Amoni, tổng Photpho, tổng Nitơ, Coliform, lưu lượng 14/2008/BTNMT
 • Đầu ra HTXL nước thải nhiễm dầu
 • Đầu ra HTXL nước thải nhiễm Amoniắc
pH, Màu, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Sắt, Đồng, tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni, tổng Nitơ, tổng Photpho, Clo dư, Coliform, lưu lượng nước thải 40:2011/BTNMT
 • Đầu ra chung của 03 HTXL nước thải nhiễm dầu, nhiễm amoniắc, nước thải sinh hoạt.
 • Trên kênh thoát nước chung
Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, TSS, tổng chất rắn hòa tan (TDS), Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Sắt, tổng dầu mỡ khoáng, tổng các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động, thực vật, Sunfua, Amoni (tính theo Nitơ), tổng Nitơ, tổng Photpho, Clo dư, Coliform. 40:2011/BTNMT
Đầu ra nước sông làm mát thải pH, Nhiệt độ, Cl2, TSS 40:2011/BTNMT

Kết quả quan trắc định kỳ năm 2021, tại tất cả các vị trí đều được thực hiện quan trắc, các thông số theo đúng quy định và kết quả đều nằm trong giới hạn cho phép.

Ngoài ra thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, Công ty còn lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động, liên tục giám sát khí thải, nước thải tại một số vị trí và thông số như sau:

 • Nước sông làm mát thải: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, Clo dư;
 • Nước thải đầu ra: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS, NH4+;
 • Khí thải tại ống khói tạo hạt: Lưu lượng, nhiệt độ và NH3

Dữ liệu quan trắc tự động, liên tục được thu nhận với tần suất 5 phút/dữ liệu và được truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau. Trong năm 2021, 100% các dữ liệu được truyền về Sở TNMT tỉnh Cà Mau (trừ những ngày Nhà máy dừng do bảo dưỡng) và kết quả không có thông số nào vượt giới hạn cho phép.

Kiểm soát chất thải rắn

Chất thải sinh hoạt: phát sinh từ khối văn phòng, nhà ăn, căn tin, nhà vệ sinh,... với khối lượng 121.581 kg và được thu gom chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau xử lý.

Chất thải rắn công nghiệp thông thường: gỗ vụn, pallet hỏng, nhựa, sắt phế liệu,... phát sinh với khối lượng 115.116 kg và được thu gom chuyển cho đơn vị đủ năng lực xử lý theo quy định của pháp luật.

Chất thải nguy hại: Công ty đã đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 96.000016.T do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau cấp lần 4 ngày 23/12/2014. Trong năm 2021 phát sinh với khối lượng 167.666 kg và được phân loại, thu gom tại nguồn, lưu chứa tạm tại kho chứa CTNH của Nhà máy sau đó chuyển giao cho đơn vị đủ năng lực xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập kế hoạch và báo cáo định kỳ

Định kỳ hàng năm, Công ty đều lập Kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ và Báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 và gửi về Bộ TNMT và Sở TNMT tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện xác định khía cạnh và đánh giá tác động môi trường; xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa để đưa ra những chương trình kiểm soát môi trường phù hợp tại từng đơn vị trong Công ty.

Thực hiện khai báo nộp phí nước thải

Công ty kê khai, nộp đúng và đầy đủ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghệp theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Các sáng kiến, biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu
 • Dự án thu hồi Permeate gas từ Nhà máy xử lý khí Cà Mau đã giúp Công ty tiết kiệm nguồn năng lượng 1.350 Gj/ngày.

 • Tối ưu hóa lò reforming sơ cấp giảm tiêu hao năng lượng đã giúp Công ty tiết kiệm nguồn năng lượng 165 Gj/ngày.

 • Tối ưu hóa hệ thống điều khiển (APC) giúp công ty giảm khoảng 446 Gj/ngày

CÔNG TÁC AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY

 • Không có vụ mất cắp, gây rối trật tự trong Nhà máy.
 • Trong năm không có sự cố cháy nổ, tràn đổ hóa chất, ngộ độc thực phẩm gây mất an toàn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.
 • Thực hiện mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị ứng cứu khẩn cấp luôn trong trạng thái sẵn sàng/đảm bảo công tác ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.
 • Diễn tập về ứng cứu tình huống khẩn cấp/ đảm bảo công tác ứng phó các tình huống khẩn cấp.
 • Thực hiện phân loại, chuyển giao chất thải đúng quy định.
 • Thực hiện đầy đủ việc đo kiểm tra định kỳ các nguồn nước thải, khí thải, đo thường xuyên trong từng ca trực.
 • Kiểm soát các điểm xả thải của Nhà máy hàng ca, không có xả thải vượt quy định.
 • Trong năm không có sự cố vi phạm các quy định về môi trường.
 • Không có vụ tai nạn lao động phải nhập viện trên 02 ngày.
 • Chưa có trường hợp nào người lao động trong Công ty bị bệnh nghề nghiệp.
 • Do tình dịch bệnh Covid-19 nên chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Để đảm bảo luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty đã thực hiện cập nhật định kỳ các văn bản pháp luật mới ban hành và lập kế hoạch thực hiện các nội dung Công ty cần phải tuân thủ nếu có.

Năm 2021, Công ty không ghi nhận các biên bản/ thông báo nào liên quan đến việc vi phạm các quy định pháp luật về môi trường, báo cáo của Kiểm toán không ghi nhận trường hợp bị phạt nào.