Báo cáo thường niên: PBCM

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

VỚI MONG MUỐN TIÊN PHONG DẪN ĐẦU VỊ THẾ THƯƠNG TRƯỜNG NHƯ PHÂN BÓN CÀ MAU, THÌ THỬ THÁCH TRÊN ĐƯỜNG TIẾN LÊN CÀNG PHẢI NỖ LỰC. ĐỂ CÓ THỂ CHỦ ĐỘNG QUẢN TRỊ, SẢN XUẤT KINH DOANH LUÔN PHẢI ĐẶT RA NHIỀU KỊCH BẢN RỦI RO ĐỂ KIỂM SOÁT. CHÚNG TÔI ĐẶC BIỆT CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC QTRR CHO TOÀN HỆ THỐNG. TRONG NĂM 2021, VIỆC ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NÀY THEO ĐẶC TRƯNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ CHO THẤY HIỆU QUẢ RÕ RỆT THÔNG QUA TỶ LỆ THÀNH CÔNG NÂNG CAO, GIẢM THIỂU RỦI RO ĐÁNG KỂ DÙ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NHIỀU BẤT LỢI.

CBCNV vận hành cùng Lãnh đạo các phòng/ xưởng cách ly tại Nhà máy.

Tại các công xưởng và Nhà máy Đạm Cà Mau, các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt hơn bao giờ hết

Phòng chống dịch Covid-19 tại chốt cổng chính Nhà máy Đạm Cà Mau

Các kết quả đạt được

Vận hành không tách rời giám sát và kiểm tra. Hành động này định kỳ theo quý để PVCFC chủ động rà soát, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, kịp thời xác lập phương án xử lý một cách chính xác. PVCFC đã cụ thể hóa việc kiểm soát bằng ban hành áp dụng bộ chỉ số cảnh báo KRI. Căn cứ vào đây, công tác đo lường, theo dõi và cảnh báo rủi ro có thể đạt độ chuẩn xác và hiệu quả cao. Sự gắn bó và sâu sát sẽ đưa đến sự thấu hiểu sâu sắc. PVCFC phát huy thế mạnh công nghệ thông tin để tự nghiên cứu, xây dựng thành công phần mềm QTRR cho chính hệ thống của mình. Quý I năm 2020 bước đầu đưa vào sử dụng, hoạt động này đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của hệ thống quản trị.

1
Rủi ro sản xuất

Chúng ta biết rằng năm 2021 đặt ra khó khăn mặt thiếu hụt nguồn khí. Việc sâu sát tình hình, phân tích cơ hội và dự đoán rủi ro đã phải luôn cần kíp, liên tục. Bên ngoài, chúng tôi đẩy mạnh đàm phán với đối tác chiến lược, song song đề xuất cơ chế phù hợp trong thời gian tiếp theo để đảm bảo đủ cho hoạt động sản xuất. Bên trong là nỗ lực duy trì ổn định nguồn khí bằng công tác chuyên môn. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đam mê sáng tạo, đội ngũ kỹ sư với tay nghề cao của chúng tôi đã tối ưu hóa quá trình vận hành để tăng công suất, nâng cao hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí vận hành và hao hụt. Nhờ đó, sản phẩm chất lượng cao tiếp tục ra đời đều đặn, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

2
Rủi ro đến từ nhà cung cấp
(hệ thống kênh phân phối)

Hệ thống phân phối kinh doanh không chỉ mặt hàng của Công ty mà nhiều sản phẩm của đơn vị khác, thậm chí nhập khẩu hoặc xây dựng nhãn hàng riêng làm mức độ cạnh tranh tại thị trường, tại chính điểm bán càng khốc liệt và khó kiểm soát.

3
Rủi ro đến từ đối thủ trực tiếp

Các sản phẩm phân bón đa phần không chênh lệch về chất lượng, đa số là phù thuộc vào mức độ tin tưởng thương hiệu, chính sách bán hàng và chương trình tiếp thị. Hiện nay, các chính sách, chương trình sao chép nhau khá nhiều, các sản phẩm cũng ra tương tự nhau nên việc tạo ra sự khác biệt, độc đáo để xâm nhập thị trường rất khó, dễ bị đối thủ sao chép làm giảm hiệu quả kinh doanh.

4
Rủi ro từ các sản phẩm thay thế

Hiện nay, do thị trường cung lớn hơn cầu nhiều, khả năng giao thương thuận lợi nên lợi thế về Urê hạt đục, sản phẩm khác cho khu vực ĐBSCL không còn nhiều vì các sản phẩm nhập khẩu tương tự rất nhiều, chất lượng tốt, giá cũng cạnh tranh nên khó để duy trì vị thế tại thị trường

TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Hệ thống QTRR thật sự đã trở thành một phần thiết yếu trong từng hoạt động của PVCFC. Phát huy thành tựu đã có, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống này theo khung COSO-ERM một cách toàn diện, nhất quán với chiến lược và văn hóa rủi ro. Đó chính là giúp đội ngũ lãnh đạo chúng tôi tập trung thiết lập chính sách, xác định trọng tâm, cơ chế điều hành, cải thiện các công cụ định lượng rủi ro, tăng cường trách nhiệm quản trị rủi ro. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường các biện pháp để nhận diện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn, các thay đổi danh mục và sẵn sàng hành động để ứng phó với các tình huống rủi ro cho toàn hệ thống.

Trong năm 2022, PVCFC sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống QTRR với nhiệm vụ:

  • Bổ sung và hoàn thiện bộ chỉ số cảnh báo rủi ro (KRI) phù hợp với các rủi ro phải đối mặt trọng thời gian tới.
  • Đưa phần mềm QTRR do PVCFC tự xây dựng vào sử dụng chính thức.
  • Rà soát, cập nhật hệ thống tài liệu của QTRR cho giai đoạn tới theo hướng áp dụng Công nghệ thông tin vào quản lý hệ thống trên phần mềm QTRR.
  • Liên tục rà soát, nhận diện, đánh giá và quản lý danh mục rủi ro, hành động ứng phó kịp thời.