Báo cáo thường niên: PBCM

CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Đến 31/12/2021, Công ty đang quản lý 1.022 lao động (trong đó Ban QLĐH là 16 người), mức tiền lương bình quân năm 2021 là 24,87 triệu đồng/người/tháng.

Mức tiền lương bình quân năm 2021

24,87

triệu đồng/người/tháng

Công ty luôn tạo môi trường làm việc thuận tiện, an toàn đồng thời thực hiện tốt chính sách về lao động, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác phù hợp quy định của pháp luật, của Tập đoàn và quy định của Công ty:

 • Chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, các khoản phụ cấp khác theo quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi; đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH. Trong năm 2021, Công ty không nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN.
 • Công ty thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và trang bị BHLĐ cho người lao động đúng theo quy định; Thực hiện việc chi trả phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm theo quy định của Nhà nước. Trợ cấp NLĐ phải cách ly để làm việc theo phương án “03 tại chỗ” trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
 • Tham gia bảo hiểm tai nạn con người mở rộng (PVI Care) cho toàn thể CB.CNV Công ty; Tham gia Bảo hiểm hưu trí tự nguyện; Tham gia bảo hiểm nhân thọ “Phúc lợi trả sau” nhằm tạo điều kiện thu hút và ổn định đời sống cho người lao động; Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ “Phúc lợi trả sau” (Sun Life) đối với CB.CNV đủ điều kiện theo quy định của Chính sách nhân viên Công ty.
 • Ngoài việc đảm bảo chế độ chính sách lao động tiền lương, các phúc lợi xã hội thì các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV luôn được chú trọng như: Tặng quà, hỗ trợ cho CB.CNV gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, hội thao để tạo sân chơi tinh thần và tạo sự đoàn kết trong nội bộ Công ty.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Tham gia BHXH năm 2019
 • BHXH: 49.307.217.226 đồng
 • BHYT: 8.797.339.927 đồng
 • BHTN: 4.108.970.818 đồng
Tham gia BHXH năm 2020
 • BHXH: 50.940.330.264 đồng
 • BHYT: 9.021.022.719 đồng
 • BHTN: 4.214.046.825 đồng
Tham gia BHXH năm 2021
 • BHXH: 53.532.779.655 đồng
 • BHYT: 9.547.281.420 đồng
 • BHTN: 3.910.995.569 đồng
 • Tổng số nhân viên được hưởng nghỉ thai sản: 12 người, số tiền hưởng chế độ là: 1.016.113.600 đồng
 • Tổng số nhân viên đã nghỉ: 12 người
 • Tổng số nhân viên quay lại làm việc trong năm 2021 sau khi kết thúc nghỉ thai sản là 12 người
 • Tổng số nhân viên được giữ lại 12 tháng sau khi quay lại làm việc là 12 người
 • Tỷ lệ quay lại làm việc và được giữ lại của nhân viên đã nghỉ thai sản là 100%.

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty được ký kết năm 2021 và có hiệu lực 03 năm (được điều chỉnh thay đổi phù hợp quy định pháp luật) giữa người quản lý lao động và Chủ tịch công đoàn trong hội nghị người lao động, cam kết thực hiện các chế độ, chính sách lương thưởng đãi ngộ và tạo môi trường làm việc an toàn, thoải mái và có lợi cho người lao động. Cụ thể như sau:

 • Tạo điều kiện cho Người lao động được biết, được tham gia ý kiến những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.
 • Thực hiện quyền dân chủ cho người lao động, tổ chức đối thoại với người lao động tại Công ty.
 • Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của Người quản lý lao động với Người lao động, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh) của Công ty hoạt động theo quy định của Pháp luật.
 • Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng nhằm chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra góp phần đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho người lao động.
 • Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và chính sách lương thưởng, đồng thời đáp ứng các nội dung kiến nghị của người lao động.
 • Tất cả các nhân viên đều được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Pháp luật.
 • Các điều khoản thời giờ nghỉ ngơi, đảm bảo về sức khỏe, phúc lợi có lợi hơn cho NLĐ và các chính sách đặc biệt dành cho lao động nữ cao hơn quy định của pháp luật.
 • Ban hành quy định bồi dưỡng hiện vật độc hại đối với đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất.

Hoạt động đào tạo

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo điều kiện để CBCNV tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, trình độ tay nghề đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Số giờ đào tạo trung bình là 23,6 giờ/người/năm.
Số giờ đào tạo theo phân loại nhân viên:
 • Lãnh đạo cấp cao (Ban Điều hành, Trưởng phó ban và tương đương): 225 giờ/năm.
 • Lãnh đạo cấp trung (Trưởng phó phòng và tương đương, Trưởng ca xưởng, đội trưởng): 1.020 giờ /năm.
 • Nhân viên: 23.157 giờ /năm.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức các loại hình đào tạo khác nhau như đào tạo chuyên sâu, quản lý, kỹ năng, đào tạo thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo nội bộ để củng cố và nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV khối sản xuất đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn, tin cậy và ổn định. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị điều hành hiệu quả trong các hoạt động và thích ứng với những biến động của tình hình kinh tế sau đại dịch Covid-19, PVCFC đã tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, diễn đàn quản trị cấp cao Việt Nam - Singapore, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp theo thông lệ tốt nhất, các vấn đề cốt lõi về pháp lý doanh nghiệp và kinh doanh, quản trị rủi ro doanh nghiệp, Quản trị hoạt động R&D và tài sản trí tuệ, văn bản quy phạm pháp luật,….

Công tác đào tạo đã giúp CBCNV ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2021 nhà máy luôn vận hành ổn định với công suất cao 110%, sản xuất về đích trước kế hoạch 14 ngày. Và CBCNV đã có thể chủ động trong công tác bảo dưỡng tổng thể nhà máy mà không phải thuê chuyên gia bên ngoài, công tác kinh doanh thuận lợi và đạt doanh thu lợi nhuận cao.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển gắn với bộ giá trị cốt lõi Văn hóa bản sắc “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”, PVCFC luôn giữ vững sứ mệnh “Người nuôi dưỡng” để “mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng” thông qua các hoạt động tài trợ, thiện nguyện xã hội đa dạng và thiết thực. PVCFC xác định sự phát triển bền vững không thể nằm ngoài trách nhiệm cộng đồng, điều đó luôn được xem là tôn chỉ hoạt động song hành với mọi mục tiêu chiến lược khác.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước ta từ đầu năm 2020 đến nay, PVCFC là một trong những Công ty tiên phong, tích cực đồng hành cùng Chính phủ và địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Trong năm 2021, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ ngăn chặn dịch Covid-19, PVCFC đã đồng hành cùng với đất nước trong nhiều hoạt động cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn, trên tinh thần chung sức vượt khó khăn, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Trong năm 2021, PVCFC đã trích ngân sách 40 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, cộng đồng.

PVCFC đã trích NGÂN SÁCH

40

tỷ đồng

cho các hoạt động an sinh xã hội, cộng đồng
Hỗ trợ xe cứu thương cho các tỉnh thành bùng phát dịch bệnh

Ngày 12/11/2021, với sự chứng kiến lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đại diện PVCFC, được sự ủy quyền của PetroVietnam, đã trao tặng 2 xe cứu thương cho tỉnh Cà Mau phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết
Hỗ trợ tỉnh Cà Mau 3 tỷ đồng mua kit test

Cũng trong ngày 12/11/ 2021, PVCFC đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ việc mua kit test Covid-19 phục vụ công tác xét nghiệm của Sở Y tế Cà Mau. Trong bối cảnh số ca nhiễm cộng đồng gia tăng nhanh chóng, việc hỗ trợ kinh phí của PVCFC như tiếp thêm sức mạnh cho công tác xét nghiệm thần tốc và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Xem chi tiết
Hỗ trợ người dân tỉnh Cà Mau tại các khu cách ly tập trung

Để kịp thời hỗ trợ những người dân xa xứ trở về Cà Mau và đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Đoàn thể Công ty đã vận động người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", đóng góp tùy theo khả năng của mình.

Xem chi tiết
Khánh thành công trình tại tỉnh Hải Dương

Với mục tiêu nhất quán, xuyên suốt là phát triển kinh tế đi đôi với gia tăng phúc lợi và an sinh xã hội, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau, PVCFC tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống người dân và góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 22/11/2022, PVCFC phối hợp cùng UBND xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ Khánh thành trung tâm Giáo dục Cộng đồng thôn Trung Hòa. Đây là một trong những dự án của chương trình An sinh xã hội 2021 được PVCFC thực hiện với hy vọng hỗ trợ bà con trong công tác sinh hoạt, phát triển kinh tế địa phương.

Xem chi tiết
Hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh 1 tỷ đồng

Hưởng ứng Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2) của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Cà Mau, một lần nữa PVCFC trao tặng 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc PVCFC bày tỏ sự thấu hiểu những khó khăn, vất vả, sự thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế tuyến cơ sở và cả nhân lực đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch ở vùng sâu, vùng xa như tỉnh Cà Mau, đồng thời cam kết PVCFC sẽ luôn đồng hành cùng đất nước và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết
Hỗ trợ quỹ vắc xin Việt Nam 5 tỷ đồng

Trong bối cảnh khốc liệt của Covid-19, là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón tại Việt Nam, việc chung tay cùng Chính phủ là hành động vô cùng cấp thiết của PVCFC để đồng hành cùng đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức.

Xem chi tiết
Hỗ trợ người dân đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn do dịch bệnh, giá nông sản giảm

Những ảnh hưởng do dịch Covid-19 năm 2021 đã gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động tiêu thụ lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa liên tục giảm, thậm chí nhiều nơi còn không có người thu mua. Mang trong mình sứ mệnh phụng sự nông dân, nông thôn và nông nghiệp Việt Nam, PVCFC đã triển khai chương trình tđoạn đầy thử thách này. Chương trình được triển khai trên 23 tỉnh thành, trao tặng hơn 26.000 bao phân bón chất lượng cao mang thương hiệu Phân Bón Cà Mau cho bà con nông dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh trên khắp cả nước. Cùng với hỗ trợ phân bón để tái sản xuất, bà con các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long còn nhận được 500 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, trang thiết bị y tế,… giúp vơi đi phần nào khó khăn trong dịch bệnh.

Xem chi tiết
Hỗ trợ huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 1,5 tỷ đồng

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại cũng như các em học sinh an tâm đến trường, nhất là trong mùa mưa bão với nhiều mối nguy hiểm từ sông nước, PVCFC đã hỗ trợ huyện Thới Bình xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 1,5 tỷ đồng. Đây là món quà vô cùng thiết thực thể hiện trách nhiệm của toàn thể lãnh đạo và CBNV PVCFC đối với cộng đồng địa phương, đáp ứng kịp thời nguyện vọng được đi lại an toàn và thuận tiện của bà con nhân dân và chính quyền huyện Thới Bình.

Xem chi tiết
Hỗ trợ huyện U Minh lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng

Ngày 28/2/2022, nhân dịp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và khởi động “Tháng Thanh niên 2022, PVCFC chính thức bàn giao 6 công trình “Thắp sáng đường quê” cho huyện đoàn U Minh. Mỗi công trình là một hệ thống đèn chiếu sáng đường quê với tổng chiều dài hơn 8km tại 6 xã: Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Thuận, Khánh Tiến, Khánh Lâm, Khánh Hòa, với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Hoạt động không những giúp bà con nhân dân sinh sống trên tuyến lộ đi lại thuận tiện mà còn làm cho tuyến dân cư ngày thêm khởi sắc, góp phần tích cực và công tác xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.

Xem chi tiết
Trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau

Dịch bệnh phức tạp khiến việc học tập của các em có hoàn cảnh khó khăn trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Thấu hiểu được điều đó, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách thức do tác động của đại dịch, nhưng PVCFC vẫn tiếp tục phấn đấu sản xuất kinh doanh hiệu quả để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho học bổng yêu thương, lan rộng tới tận vùng sâu vùng xa.

Xem chi tiết
Trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ 420 triệu đồng

Năm 2021, tiếp nối hành trình gieo yêu thương, mang niềm tin và hy vọng tiếp sức các em học sinh sinh viên trên khắp mọi miền đất nước, PVCFC với vai trò là “Người nuôi dưỡng” đã đồng hành trao tặng 60 suất học bổng tổng trị giá 420 triệu đồng cho sinh viên Khoa Nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ.

Xem chi tiết
Trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Dầu khí 210 triệu đồng

Ngày 28/10/2021, trong buổi lễ Khai giảng năm học 2021-2022 qua hình thức trực tuyến của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), PVCFC đã trao 30 suất học bổng, tổng trị giá 210 triệu đồng, cho những gương sáng hiếu học của trường.

Xem chi tiết