Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

(VTV Cần Thơ) - Nhà máy sản xuất phân đạm, nằm trong cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau, bắt đầu đi vào hoạt động hồi tháng 4 năm nay với kế hoạch sản xuất 440.000 tấn phân u rê. Đến đầu tháng 12 này, đơn vị đã thực hiện đạt hơn nửa triệu tấn phân đạm, vượt chỉ tiêu 60.000 tấn.