Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Năm 2012 là năm đầu tiên Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm Đạm Cà Mau ra thị trường và cũng là năm PVCFC gặt hái được nhiều thắng lợi, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, về đích trước 22 ngày. Sự kiện này đánh dấu quá trình nỗ lực không mệt mỏi của tập thể CBCNV PVCFC. Ngoài công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất là yếu tố rất quan trọng giúp PVCFC khẳng định vai trò là nhà sản xuất ure hạt đục duy nhất và hàng đầu trong nước.