Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Năm 2013, PVCFC đề ra mục tiêu sản xuất và cung ứng ra thị trường 750.000 tấn urê hạt đục, chủ yếu cung ứng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo giá phân bón hợp lý phục vụ yêu cầu sản xuất của nông dân, không để xảy ra tình trạng sốt giá phân bón trong nước.