Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Trong tháng 12 năm 2014, Công ty Đạm Cà Mau phối hợp cùng Trung Tâm Khuyến Nông tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiến thức sử dụng phân bón cho hơn 1000 nông dân tại địa phương. Dù vào mùa thu hoạch cây Cà Phê nhưng bà con đã rất cố gắng tham dự, trao đổi kỹ thuật canh tác cây Cà phê, cây Trà, cây Dâu… với các kỹ sư nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất cũng như tiết kiệm chi phí trong quá trình chăm sóc những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.