Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ…, ngày 19/3/2015 tại thành phố Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phóng chống cháy nổ (PCCN) lần thứ 17 và phát động ATGT năm 2015 với chủ đề “Mỗi doanh  nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội” đến tất cả các đơn vị và người lao động trong toàn ngành.