Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông báo tuyển dụng chuyên viên: Phân tích dữ liệu; Kế hoạch Tổng hợp; Quản lý nhãn hàng; Quản lý nhà cung cấp;
Thông báo tuyển dụng chuyên viên: Phân tích dữ liệu; Kế hoạch Tổng hợp; Quản lý nhãn hàng; Quản lý nhà cung cấp;
Mời thầu - Tuyển dụng
Thứ Sáu, 16/12/2022
Thỏa thuận;
Thứ Tư, 20/07/2022
Thỏa thuận;
Thứ Tư, 13/04/2022
Thỏa thuận; 
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Cà Mau
Thứ Năm, 08/07/2021
Thoả thuận
Thứ Năm, 01/07/2021