Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Sát sao chu toàn công tác người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã đang và sẽ mãi là tiếng nói của toàn thể CBCNV, khơi niềm hứng khởi, kết nối chung lòng xây dựng Công ty ngày thêm vững mạnh. Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức vào sáng ngày 21/10/2020 tại Cà Mau là dịp nhìn lại một đoạn trong cả hành trình tốt đẹp ấy. Tham dự hội nghị sơ kết có anh Nguyễn Mạnh Kha – Phó CT Công Đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các thành viên PVN, về phía PVCFC có Anh Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc, anh Nguyễn Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT/ Chủ tịch Công đoàn, anh Trần Mỹ - Ủy viên HĐQT, anh Trần Chí Nguyện – Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Phòng/Ban/Xưởng cùng các đoàn viên Công ty