Ngày 13/03/2024 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân Bón Cà Mau, HOSE: DCM) đã tiến hành kí kết hợp đồng thi công xây dựng dự án Mở rộng mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau.

Lễ kí kết hợp đồng thi công xây dựng dự án Mở rộng mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau 

Tham gia buổi lễ, về phía Phân Bón Cà Mau có ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và các Ban có liên quan; đại diện nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Ngoài việc hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất kinh doanh, suốt nhiều năm qua Phân Bón Cà Mau đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, để ngày càng nâng cao năng suất và tiết giảm chi phí sản xuất, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm với nhiều dự án trong đó có dự án Mở rộng mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm Nhà máy Đạm Cà Mau.

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ ký kết

Với tổng mức đầu tư gần 137 tỷ đồng, mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm sẽ được mở rộng. Cụ thể, xây dựng 02 mái che mưa cho line xuất hàng A tại bến số 1 và line xuất hàng D tại bến số 4 với tổng diện tích 9.625m2 trong khu vực cảng của Nhà máy Đạm Cà Mau. Các mái che được xây dựng thêm sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất hàng trong điều kiện thời tiết vào mùa mưa cho Nhà máy. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu liên danh nhà thầu tập trung nguồn lực để hoàn thành gói thầu đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về môi trường, xã hội theo đúng nội dung hợp đồng, đồng thời ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản trị với sự thành công của dự án, các nhà thầu cần có chiến lược quản trị rõ ràng, sâu sát và bám sát kế hoạch. 

Lãnh đạo các bên đã tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng và hợp đồng tư vấn giám sát thi công dự án. Với thời gian thi công 24 tháng, tiến độ thi công là 385 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc và sau khi chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. Sau khi hoàn thành dự án,  hai mái che mưa mới sẽ góp phần nâng cao năng suất dây chuyền xuất sản phẩm, cung ứng kịp thời phân bón cho thị trường thời điểm cao vụ trong mùa mưa. 

Lãnh đạo Phân Bón Cà Mau kí kết hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng dự án

 

Lãnh đạo Phân Bón Cà Mau kí kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn giám sát

Phân Bón Cà Mau