Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông báo tuyển dụng Nhà máy Đạm Cà Mau
Thông báo tuyển dụng Nhà máy Đạm Cà Mau
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, trong quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các giá trị cốt lõi “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng Nhà máy Đạm Cà Mau

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, trong quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các giá trị cốt lõi “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau:
Công việc chính và yêu cầu

1. Kỹ sư BD/SC Điều khiển (ĐK): 02 người.

a.   Công việc chính:

Theo dõi, kiểm soát tình trạng hoạt động các thiết bị đo lường và điều khiển để đảm bảo các thiết bị làm việc liên tục và ổn định.

Lập kế hoạch triển khai bảo dưỡng định kỳ hàng năm và các kế hoạch bảo dưỡng/ sửa chữa ngắn hạn đối với các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.

- Lập kế hoạch vật tư, công cụ/ dụng cụ phục vụ cho bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.

- Lập tiến độ thực hiện các công tác bảo dưỡng/ sửa chữa các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.

- Thực hiện bảo dưỡng/ sửa chữa các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.

- Xử lý các hư hỏng hoặc các sự cố đột xuất đối với các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra các sự cố về công nghệ có liên quan đến các thiết bị đo lường - van điều khiển và hệ thống điều khiển.

- Thực hiện các dự án thay đổi vừa và nhỏ đối với các thiết bị đo lường - van điều khiển theo yêu cầu công nghệ và hệ thống điều khiển.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp phân công.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điều khiển - tự động, Tự động hóa trong Công nghiệp, Cơ điện tử.

- Đọc hiểu tốt các tài liệu kỹ bằng Tiếng Anh về kỹ thuật chuyên ngành đo lường - điều khiển.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

- Yêu cầu có kỹ năng tổ chức, chủ động sáng tạo trong công việc.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel, Project, Viso ....

- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về hệ thống thiết bị đo lường và điều khiển tự động ở các nhà máy công nghiệp tương tự.

2. Kỹ sư vận hành (PT 1, NPK 1, Amo 1, Ure 1): 04 người.

a.    Công việc chính:

- Vận hành dây chuyền công nghệ Nhà máy Đạm Cà Mau thông qua màn hình DCS.

- Theo dõi phân tích, đánh giá, kiểm soát tình trạng của máy móc thiết bị đảm bảo làm việc an toàn, ổn định, liên tục, có tính dự phòng và hiệu quả cao.

- Xử lý các tình huống phát sinh trong phạm vi cho phép liên quan đến công tác vận hành máy móc thiết bị.

- Soạn thảo các quy trình, phương án, hướng dẫn vận hành.

- Nghiên cứu các giải pháp cải tiến, tối ưu hóa công nghệ - sản xuất.

- Thực hiện các báo cáo vận hành dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị.

- Tham gia vào hoạt động bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật Hóa học (Hóa dầu, hóa hữu cơ, hóa vô cơ, …).

- Đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh về kỹ thuật chuyên ngành hóa chất dầu khí.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS word, excel, powerpoint, phần mềm autocad, project, …

- Làm việc theo chế độ ca/kíp.

3. Kỹ sư kiểm tra thiết bị: 01 người.

a.   Công việc chính:

- Lập kế hoạch kiểm tra bên trong thiết bị tĩnh và đường ống trong Nhà máy.

- Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá, phân tích hư hỏng, tính toán tuổi thọ thiết bị tĩnh và đường ống và tổ chức thực hiện, nghiệm thu.

- Soạn thảo, cập nhật các quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra thiết bị.

- Phối hợp với các đơn vị vận hành khảo sát, kiểm tra và đánh giá để lập kế hoạch chống ăn mòn bên ngoài cho toàn bộ thiết bị tĩnh cùng hệ thống đường ống công nghệ, kết cấu thép của Nhà máy.

- Quản lý hồ sơ liên quan đến công tác kiểm tra thiết bị và thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí.

- Đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh về kỹ thuật chuyên ngành Cơ khí.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS word, excel, powerpoint, phần mềm autocad, project, …

4. Kỹ sư điều độ sản xuất (KHĐĐ): 01 người.

a.   Công việc chính:

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất, tiêu hao của dây chuyền sản xuất NPK, sản phẩm màu.

- Theo dõi tình hình đóng bao, xuất và nhập thành phẩm, bán thành phẩm do nhà máy sản xuất, các nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Phối hợp với xưởng Sản phẩm, phòng Giao nhận, xưởng NPK trong việc điều phối lưu kho xuất hàng sao cho chi phí bốc xếp, lưu kho hợp lý.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp để tiết giảm chi phí trong sản xuất.

- Theo dõi chất lượng của sản phẩm đầu ra (NPK và sản phẩm màu), phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về chất lượng.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật Hóa (Hóa dầu, hóa hữu cơ, hóa vô cơ…), Quản lý công nghiệp, …

- Đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh về kỹ thuật chuyên ngành hóa chất dầu khí.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS word, excel, powerpoint, project.

5. Kỹ sư thử nghiệm: 01 người.

a.   Công việc chính:

- Thực hiện công việc lấy mẫu, xử lý mẫu, phân tích mẫu, tính toán, xử lý số liệu và báo cáo kết quả.

- Thực hiện nghiên cứu/cải tiến các phương pháp phân tích đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm mới của công ty hoặc các mẫu phát sinh ngoài kế hoạch.

- Pha chế các hóa chất cơ bản và trung gian cho quá trình phân tích mẫu.

- Dựng chuẩn trên các thiết bị phân tích, các chỉ tiêu phân tích.

- Kiểm tra, vệ sinh và hiệu chuẩn nội bộ thiết bị phân tích

- Cập nhật, xây dựng quy trình hướng dẫn công tác phân tích như: pha chế, dựng chuẩn, hướng dẫn phân tích mẫu.

- Quản lý, đề xuất sửa chữa, cải tiến hệ thống lấy mẫu, hệ thống phân tích mẫu online.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác phân tích như: Tính toán định mức, theo dõi tiêu hao, báo cáo tồn kho, quản lý sắp xếp kho hóa chất, vật tư. Lập kế hoạch dự trù mua sắm hóa chất.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học.

- Đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh về chuyên ngành hóa phân tích.

- Có kiến thức tốt về phân tích hóa học, thiết bị và dụng cụ phân tích, an toàn hóa chất.

- Thành thạo kỹ năng thực hành phân tích hóa học và hóa lý.

- Hiểu biết về nguyên lý của các thiết bị phân tích hóa lý như máy so màu, máy sắc ký….

- Có hiểu biết hệ thống QHSE: ISO/IEC 17025, ISO 9001.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word,  Excel, Powerpoint, …)

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Yêu cầu có kỹ năng tổ chức, chủ động sáng tạo trong công việc.

6.    Kỹ sư đánh giá thiết bị quay (KTBD): 01 người.

a.   Công việc chính:

- Giám sát các công việc liên quan đến công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị quay.

- Thực hiện phân tích đánh giá tình trạng thiết bị quay bằng các kỹ thuật phân tích rung động, siêu âm, phân tích dầu, nhiệt độ…

- Theo dõi, đánh giá tình trạng hoạt động, khả năng hỏng hóc của thiết bị quay của Nhà máy để đưa ra các chương trình hành động khắc phục, phòng ngừa các hư hỏng của thiết bị; khuyến cáo cập nhật cơ sở dữ liệu và điều chỉnh kế hoạch BDSC.

- Xây dựng và cập nhật các quy trình, hướng dẫn, phương án (có sự phối hợp của nhiều đơn vị) liên quan đến công tác BDSC.

- Thực hiện điều tra nguyên nhân gốc rễ các sự cố liên quan đến các thiết bị quay của Nhà máy.

- Phối hợp thiết kế lại, cải tiến, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống của Nhà máy. 

- Phối hợp quản lý các vấn đề kỹ thuật các dự án cải tiến, nâng cấp, đầu tư mới trang thiết bị, máy móc liên quan thiết bị quay.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật liên quan Cơ khí, thiết kế chế tạo máy, cơ học kỹ thuật.

- Đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh về kỹ thuật chuyên ngành cơ khí.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

- Yêu cầu có kỹ năng tổ chức, chủ động sáng tạo trong công việc.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel, Project, Viso, Power point, Autocad.

- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về cơ khí ở các nhà máy công nghiệp tương tự.

7.    Công nhân BDSC cơ khí: 04 người.

a.   Công việc chính:

- Tham gia thực hiện bảo dưỡng theo kế hoạch bảo dưỡng hàng năm bao gồm kế hoạch bảo dưỡng định kỳ (BDĐK) và bảo dưỡng tổng thể (BDTT) đáp ứng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu công việc được phân công.

- Thực hiện công tác sửa chữa đột xuất (SCĐX) các hư hỏng đột xuất thiết bị cơ khí theo phân công của Quản lý cấp trên, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của thiết bị, hệ thống công nghệ.

- Thực hiện lắp đặt, cải tạo hệ thống máy móc thiết được phân công theo phương án, hồ sơ thiết kế, ... đã được phê duyệt.

- Phối hợp thực hiện các giải pháp cải tiến, tối ưu hóa hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cao năng suất thiết bị.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành cơ khí trở lên.

- Kinh nghiệm 1 năm cùng lĩnh vực.

- Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành cơ khí.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống.

- Có hiểu biết về cơ khí hóa chất, công nghệ nói chung và kiến thức cơ bản trong việc tháo lắp, sửa chữa thiết bị cơ khí.

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật.

- Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến, học hỏi.

- Có năng khiếu về văn nghệ về thể thao.

8.    Công nhân BD/SC điều khiển (ĐK): 02 người.

a.   Công việc chính:

- Thực hiện công tác bảo dưỡng/sửa chữa thường xuyên các thiết bị đo lường điều khiển tự động theo kế hoạch đưa ra.

- Xử lý các hư hỏng hoặc các hư hỏng đột xuất đối với các thiết bị đo lường - điều khiển tự động.

- Triển khai thực hiện các dự án cải tiến/cải tạo nhỏ và vừa đối với các thiết bị đo lường và hệ thống điều khiển.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp phân công.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên đối với các chuyên ngành kỹ thuật điều khiển - tự động, tự động hóa trong công nghiệp, Cơ điện tử.

- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuaath chuyên ngành đo lường – điều khiển.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc

- Yêu cầu có kỹ năng tổ chức, chủ động sáng tạo trong công việc.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel.

9.   Chuyên viên giao nhận : 01 người.

a.   Công việc chính:

- Triển khai, kiểm soát quá trình giao nhận hàng hóa, hoạt động xếp dỡ của Nhà thầu đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại Nhà máy.

- Kiểm tra hồ sơ Đăng ký nhận hàng; Phiếu xuất kho, lệnh xuất hàng, những chứng từ liên quan và kiểm soát chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm trong công tác giao nhận hàng hóa.

- Bảo lãnh, hướng dẫn làm thủ tục đào tạo an toàn cho người và phương tiện đến thực hiện công việc giao nhận hàng hóa; Cân các loại hàng hóa, nguyên liệu khi xuất nhập qua trạm cân Nhà máy.

- Điều động phương tiện theo thứ tự đăng ký và kiểm tra điều kiện an toàn neo đậu, hầm chứa, số liệu bộ đếm trước khi giao nhận hàng hóa.

- Thực hiện đăng ký nhận hàng trong những ngày được phân công.

b.   Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Thương mại, Logistic, … .

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như: Microsoft Word, Excel, ERP.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, độc lập.

Quyền lợi
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng lương và thưởng hấp dẫn dựa theo hiệu quả công việc.
- Công ty thực hiện chi trả đầy đủ các loại phụ cấp trong quá trình làm việc như: chi phí đi lại, ăn trưa, thiết bị làm việc,… Ngoài những chi phí cần thiết này, PVCFC còn áp dụng những chế độ như: tặng phiếu mua hàng, voucher du lịch, tặng quà nhân ngày sinh nhật, 8/3, 20/10, chi thưởng nhân dịp lễ, tết và các sự kiện của Công ty.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước; bảo hiểm tai nạn con người mở rộng (PVI Care); Bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ “Phúc lợi trả sau”.
- Bố trí nhà ở cho NLĐ và hỗ trợ kinh phí cho NLĐ trong trường hợp đủ tiêu chuẩn được cấp nhà nhưng quỹ nhà không đủ để cấp cho NLĐ.
- Được tham gia các dự án lớn của ngành dầu khí, được tham dự các khóa học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý.
- Được tham gia các khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp của Công ty và chương trình Bảy thói quen hiệu quả (7 Habits) ….
- Được tham gia các hoạt động văn hóa của Công ty như: teambulding kết nối NLĐ trong Công ty, các chương trình giao lưu văn nghệ, hội thao để tạo sân chơi tinh thần và tạo sự đoàn kết trong nội bộ công ty,…
Yêu cầu ứng tuyển và Thời hạn nhận hồ sơ

Yêu cầu ứng tuyển: Ứng viên quan tâm vui lòng điền đầy đủ thông tin vào link: https://docs.google.com/forms/d/1nfpQnarmgKlLOvld5-ev5l5jUwzV-si7jW2mC5BGFoQ/edit (CV, các văn bằng chứng chỉ) qua địa chỉ email: tuyendung@pvcfc.com.vn.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 4/6/2024.