Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông báo tuyển dụng Ban QLDA: Chuyên viên Quản lý thay đổi
Thông báo tuyển dụng Ban QLDA: Chuyên viên Quản lý thay đổi
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, trong quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các giá trị cốt lõi “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng: Chuyên viên Tài chính; Chuyên viên Kế toán

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp dầu khí. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, trong quá trình xây dựng và phát triển, chúng tôi luôn hướng đến các giá trị cốt lõi “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa”. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

Công việc chính và yêu cầu

1. Chuyên viên Tài chính: 01 người.
a. Công việc chính:
  - Quản trị chi phí, phân tích các chỉ số kinh doanh, phân tích biến động giá thành.
  - Thực hiện báo cáo quản trị: Xây dựng và cập nhật hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo quản trị nội bộ; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, phù hợp thông tin quản trị và lập các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu của các bộ phận quản lý, các cấp lãnh đạo.

b. Yêu cầu:
  - Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kế toán, Tài chính; Tiếng Anh trình độ B;
  - Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
  - Khả năng sắp xếp công việc một cách hợp lý, khoa học; phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.
  - Có phẩm chất trung thực; minh bạch; chịu trách nhiệm và tính kỷ luật cao.
  - Có kỹ năng văn bản tốt, sử dụng tốt tin học văn phòng.

2. Chuyên viên Kế toán: 03 người.
a. Công việc chính:
  - Kiểm tra công tác hạch toán của các kế toán viên.
  - Kiểm tra các sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp trước khi lập Báo cáo tài chính.
  - Tiếp nhận hồ sơ kế toán, kiểm tra, hạch toán bút toán tổng hợp cuối kỳ trên hệ thống kế toán và tính lãi lỗ cuối kỳ.
  - Lập báo cáo tài chính Công ty theo quy định.
  - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ các chứng từ, hóa đơn và hạch toán các bút toán liên quan.
  - Lập các báo cáo thuế định kỳ/quyết toán thuế: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, … đảm bảo đúng luật thuế.
  - Thực hiện việc đối chiếu tình hình nộp thuế với cơ quan thuế.
  - Tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.
  - Liên tục cập nhật các thông tư, quy định liên quan thuế để áp dụng vào Công ty.
  - Xuất hóa đơn bán hàng, theo dõi công nợ phải thu theo từng hợp đồng bán; đối chiếu các khoản phải thu đối với các khách hàng vào cuối mỗi quý.
  - Ghi nhận doanh thu, lập sổ chi tiết các tài khoản và lập các báo cáo liên quan.
  - Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.
  - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), chịu trách nhiệm về tính chính xác trên biên bản kiểm kê.

b. Yêu cầu:
  - Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kế toán, Tài chính; Tiếng Anh trình độ B;
  - Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
  - Kỹ năng lập và phân tích BCTC.
  - Khả năng sắp xếp công việc một cách hợp lý, khoa học; phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.
  - Hiểu rõ luật Thuế, Nghị định, Thông tư hướng dẫn.
  - Có kỹ năng văn bản tốt, sử dụng tốt tin học văn phòng.
  - Có phẩm chất trung thực; minh bạch; chịu trách nhiệm và tính kỷ luật cao.

Quyền lợi

3. Quyền lợi.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Được tham gia các dự án lớn của ngành dầu khí, được tham dự các khóa học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý;
- Được tham gia các khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp của Công ty và chương trình Bảy thói quen hiệu quả (7 Habits) …;
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước và được hưởng các chế độ chính sách phúc lợi khác của Công ty;
- Hưởng mức lương và phụ cấp hấp dẫn tương xứng với năng lực của bản thân.

Yêu cầu ứng tuyển và Thời hạn nhận hồ sơ

4. Yêu cầu ứng tuyển: Ứng viên quan tâm vui lòng điền đầy đủ thông tin vào link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf64pc5cJZYgBrnuPySIYbHXR0tVlQ7QJ1Rg8hpjiCZNzr0yA/viewform  và gửi hồ sơ điện tử (CV, các văn bằng chứng chỉ) qua địa chỉ email: tuyendung@pvcfc.com.vn.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/12/2023.