Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Chứng nhận sản phẩm

Hồ sơ Hợp quy
Thứ Tư, 15/03/2023
Giấy chứng nhận hợp quy NPK (DCM11-MR3-2022)
Hồ sơ Hợp quy
Thứ Sáu, 18/05/2018
Giấy chứng nhận Hợp quy Ure_18052018
Hồ sơ Hợp quy
Thứ Tư, 11/04/2018
Giấy chứng nhận hợp quy_N.Humate+TE_11042017