Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Chứng nhận sản phẩm

Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
310-QĐ-BVTV-PB CONG NHAN PHAN BON LUU HANH 20.03.2018 71 loại PB
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
1082.QD-BVTV-PB 27.08.2018 QUYET DINH LUU HANH PHAN BON KALI Cà Mau 61
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
2029-QĐ- BVTV-PB QD CONG NHAN PHAN BON LUU HANH 19.04.2019 71 loại PB
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
1683-QĐ-BCTV-PB Quyết định lưu hành ure biowish 01112018
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
288-QĐ-BVTV-PB-Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam-30.05.2022 PB SA
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
2802-QĐ-BVTV-PB-Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam-20.12.2019 69 loại PB
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
272-QĐ-BVTV-PB 08.07.2021 Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam 4 loại PB Ure
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
3308-QĐ-BVTV-PB 20.10.2020-Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam 2 loại NPK sinh học NPK Nhumate
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
3307-QĐ-BVTV-PB-Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam-20.10.2020 12 loai PB OM
Quyết định lưu hành
Thứ Tư, 07/09/2022
2808 QĐ- Công nhận phân bón luu hanh tại Việt Nam