Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Chứng nhận sản phẩm

Quyết định lưu hành
Thứ Sáu, 07/07/2023
1075 QĐLH -BVTV-PB Kali 61 thay thế 1082
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/04/2023
507-Quyet dinh cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam-NPK sinh hoc ' NPK Humate 18-16-8 TE;NPK Humate 20-5-5 TE'
Quyết định lưu hành
Thứ Sáu, 03/03/2023
86 QĐ -BVTV-PB ngày 16-1-2023 QĐLH 67 sản phẩm
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
1683-QĐ-BCTV-PB Quyết định lưu hành ure biowish 01112018
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
288-QĐ-BVTV-PB-Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam-30.05.2022 PB SA
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
272-QĐ-BVTV-PB 08.07.2021 Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam 4 loại PB Ure
Quyết định lưu hành
Thứ Ba, 11/10/2022
3307-QĐ-BVTV-PB-Cong nhan phan bon luu hanh tai Viet Nam-20.10.2020 12 loai PB OM
Quyết định lưu hành
Thứ Tư, 07/09/2022
2808 QĐ- Công nhận phân bón luu hanh tại Việt Nam