Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Sáng ngày 29/10/2021 qua trực tuyến MS Team, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tổ chức hội thảo “Chia sẻ Văn hóa PVCFC”. Với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng với 200 CBCNV từ các phòng/ban, tất cả đã cùng chia sẻ thảo luận về truyền thống văn hóa tốt đẹp từ ngày đầu gầy dựng đến nay.