Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Vừa qua, tại Nhà văn hóa trung tâm 3/2, tỉnh Nam Định (155 Nguyễn Du – thành phố Nam Định), Hội Khuyến học tỉnh Nam Định phối hợp với Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã trao tặng 1.700 suất học bổng, bằng tổng số tiền 2,25 tỷ đồng trong đó có 1.000 xe đạp khuyến học cho các em học sinh, sinh viên vượt khó, hiếu học tỉnh Nam Định năm 2018 có hoàn cảnh gia đình khó khăn đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018. Trong chương trình này, Đạm Cà Mau tham gia tài trợ 100 xe đạp khuyến học với tổng giá trị là 110 triệu đồng.