Thiết nghĩ việc học tập và làm theo Bác không chỉ thực hiện một ngày một bữa mà như “vàng càng luyện thì càng trong”. Đồng chí Hồ Văn Đựng - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau, PVCFC) luôn tâm niệm như tế. Đồng chí nghĩ rằng việc học tập Bác là cả một quá trình tu dưỡng và trau dồi, càng thực hành học tập và làm theo Bác, ta càng trong sáng hơn.

Theo đồng chí Hồ Văn Đựng việc học tập Bác là cả một quá trình tu dưỡng và trau dồi

Năm 2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 560-NQ/ĐU ngày 15/3/2023 về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể từ SXKD đến Công tác Đảng. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy nghiêm túc và triển khai hiệu quả các nội dung chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến các Đảng viên, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Là một Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy, đồng chí Hồ Văn Đựng cùng với các đồng chí trong Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu Đảng ủy Công ty chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Đảng bộ Công ty.

Từ năm 2020 đến năm 2023, Đảng ủy đã hướng dẫn cho 93 quần chúng ưu tú để được kết nạp vào Đảng, đạt 93/100 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty. Chỉ tiêu phát triển đảng hằng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Đảng ủy Công ty và Đảng ủy Tập đoàn giao.

Trong công tác Chính trị, tư tưởng: Đảng ủy Công ty tổ chức cho đảng viên Công ty nghiên cứu, học tập, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XIII) của Đảng, Đảng ủy Công ty chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 133 năm Ngày sinh của Bác. Qua đó, khen thưởng cho 11 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đảng ủy Công ty tổ chức cho 86 quần chúng ưu tú tham gia học tập lớp Đối tượng Đảng và 25 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới do Đảng ủy Tập đoàn và Trung tâm chính trị thành phố Cà Mau tổ chức.

Hồ Văn Đựng (áo vàng) gương học tập và làm theo Bác

Đồng chí đã phối hợp hỗ trợ thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Công ty tổ chức: cho hơn 250 đảng viên trong Đảng bộ Công ty về Nguồn tại các tỉnh Đông Bắc nhằm tổ chức Kết nạp đảng viên và lồng ghép giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước; hướng dẫn cho 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đảng viên tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại. Hằng năm, Đảng ủy có 90% các đảng bộ, chi bộ và đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ được khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu từ 2021-2023.

Đồng chí Hồ Văn Đựng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty tiến hành triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm đúng tiến độ. Đồng chí là tác giả của hai giải pháp: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau” và  “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau”. Liên tục từ năm 2020 đến 2023 Đồng chí Hồ Văn Đựng nhận tuyên dương: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giấy khen, bằng khen cấp Công ty, Tập đoàn, UBQLVNN,…

Tối 11/4/2023, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chí Hồ Văn Đựng vinh dự là một trong 28 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Phát biểu trước Hội nghị, đồng chí chia sẻ, tại Phân bón Cà Mau việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng trong mọi hoạt động và cuộc sống. Đồng chí cho rằng dù ở hoàn cảnh nào, tâm thế nào cũng xem việc học tập Bác là thường trực trong suy nghĩ và hành động để tạo sức mạnh vượt qua khó khăn. Thiết nghĩ, việc học và làm theo Bác không chỉ thực hiện một ngày một bữa mà như “vàng càng luyện thì càng trong”, việc học tập Bác là cả một quá trình tu dưỡng và trau dồi, càng thực hành học tập và làm theo Bác, ta càng trong sáng hơn.

Phân Bón Cà Mau