Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân đơn

URÊ HẠT ĐỤC
URÊ HẠT ĐỤC
Đạm tổng hợp (Nts) 46.3%
Biuret 0.99%
Độ ẩm 0.5%
N46. C+ Cà Mau
N46. C+ Cà Mau
Đạm tổng số (Nts) 46,0%
Biuret 0.99%
Độ ẩm 1.0%

N.Humate+TE 28-5
N.Humate+TE 28-5
Đạm (N) 28%
Axit Humic 5%
Chất hữu cơ 6%
Kẽm (Zn) 1000 ppm
Bo (Bo) 400 ppm 
Độ ẩm  4% 
pH  5

N46.TRUE
N46.TRUE
Đạm (N) 46.1%
Biurét 1 %
Độ ẩm 1 %

UREA BIO
UREA BIO
Đạm tổng hợp (Nts) 46%
Vi sinh vật Bacillus spp 1,0x10^6 CFU/g 
Biuret 1%
pHH20 5
Độ ẩm 1%

DAP CÀ MAU
18-46 ( NÂU ĐEN )
DAP CÀ MAU
18-46 ( NÂU ĐEN )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT XANH )
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT XANH )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT ĐEN )
DAP CÀ MAU
18-46 ( HẠT ĐEN )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
N46.PLUS CÀ MAU
N46.PLUS CÀ MAU
Đạm (N) 46%
N-(n-butyl) thiophosphoric triamide (NBPT) 230 ppm
Dicyandiamide (DCD) 950 ppm
Biuret 0.99%
Độ ẩm 1.0%