Chong đèn trông trái trông hoa cũng chưa đủ đâu bà con ơi. Thanh long cần cả dinh dưỡng cân bằng mới rộ trái năng suất cao, bà con mình bỏ túi liền Bí kíp vàng từ Phân Bón Cà Mau nha:

Sau khi thu hoạch xong: bà con chọn NPK Cà Mau 20-10-10 cho cây, liều lượng khoảng 200 – 300 gram/trụ kết hợp phun trên cành phân bón lá giúp cây hồi phục lại sau chu kỳ khai thác.

Trước khi xử lý ra hoa 10 – 15 ngày: Phân Bón Cà Mau gợi ý bà con bón phân DAP Cà Mau (hoặc lân) cùng với Kali Cà Mau 61 giúp cho cây phân hóa mầm hoa tốt.

Khi thanh long ra nụ bà con chọn bón NPK Cà Mau 20-10-10 với liều lượng 200 – 300 gram/trụ giúp phát triển khỏe và tạo tiền đề cho lớn trái sau này.

Sau khi rút râu: bà con nhớ dùng NPK Cà Mau 20-10-10 với liều lượng khoảng 150 – 250 gram/trụ giúp trái phát triển nhanh.

Giai đoạn trái 14-16 ngày: bà con chọn bón NPK Cà Mau Gold 18-8-18 với lượng 150-250 gram/trụ để trái to và đồng đều hơn.

Trước khi thu hoạch 10 ngày thì: bà con sử dụng Kali Cà Mau 61 và bón phân với liều lượng khoảng 100-150 gram/trụ để giúp trái có chất lượng tốt.

NPK Cà Mau là loại phân bón 1 hạt 1 màu, chứa đồng đều dinh dưỡng Đạm – Lân – Kali trong từng hạt phân bón. NPK Cà Mau giúp cây thanh long hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn với công nghệ PolyPhosphate, sản xuất trên dây chuyền hiện đại.

Kali Cà Mau 61 là dòng phân bón chất lượng cao với hàm lượng Kali hữu hiệu luôn ổn định ở mức từ 61% trở lên. Đây là sản phẩm được Phân Bón Cà Mau nhập khẩu từ Israel, được sản xuất từ nguyên liệu được khai thác trực tiếp tại mỏ của vùng biển chết cùng với dây chuyền hiện đại của nhà máy Dead Sea Works, ít bị lem màu, luôn khô rời và dễ phối trộn.

NPK Cà Mau và Kali Cà Mau 61 giúp tăng năng suất hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức chăm bón. Hãy đón xem nhiều Bí Kíp Vàng hơn nữa với Phân Bón Cà Mau bà con nhé.

Phân Bón Cà Mau