Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Ngày 06/7/2015, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2015  phát động phong trào thi đua về đích sớm đợt bảo dưỡng sửa chữa lớn năm 2015 và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015. Tham dự hội nghị có các Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ông Phan Đình Đức - Thành viên HĐTV, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc cùng các Ban chuyên môn Tập đoàn, tập thể CBCNV Công ty.