Chiều ngày 26/04, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức hội nghị chính thức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt của đơn vị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phòng họp của trụ sở Công ty, trực tuyến 03 điểm cầu: Nhà máy Đạm Cà Mau, Văn phòng PVCFC tại Hà Nội và Văn phòng PVCFC tại Tp.HCM.

Tham dự hội nghị gồm có: ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT, ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc PVCFC và các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, các Trưởng phó phòng ban, đơn vị Công ty.

Theo quyết định, Ban lãnh đạo PVCFC bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bửu giữ chức Trưởng ban Quản trị Nguồn nhân lực và điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Nguyễn giữ chức Phó Chánh Văn phòng – Trợ lý Tổng Giám đốc.