Theo xu thế quản trị tất yếu, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) ngày càng quan tâm đến xu hướng phát triển bền vững với việc quản trị dựa trên 3 yếu tố: Môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Trong tháng 6/2024, PVCFC đã ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững (ESG) để tích hợp vào chiến lược phát triển PVCFC đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Theo đó, PVCFC tiếp tục thúc đẩy công tác quản trị theo thông lệ tốt, trong đó thực hiện các dự án để giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện Netzeo vào năm 2050 của Việt Nam.

 

Tại Hội thảo “Phát thải khí nhà kính: tầm nhìn, cơ hội và thách thức đối với PVCFC” ngày 24/6/2024 do ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT công ty chủ trì, cùng với sự tham dự của các TV.HĐQT, Ban TGĐ, lãnh đạo các ban/đơn vị Công ty và PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng trao đổi về tầm nhìn, cơ hội và thách thức đối với PVCFC.

PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng viện chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổng quan về yêu cầu phát thải khí nhà kính (KNK) toàn cầu, hệ thống chính sách giảm phát thải KNK VN, yêu cầu về giảm phát thải KNK đối với 1.912 doanh nghiệp phát thải lớn, hàng rào kỹ thuật phi thuế quan liên quan tới báo cáo bền vững, báo cáo phát thải, đặc biệt là cơ hội và thách thức đối với PVCFC.

Phân Bón Cà Mau triển khai nhiều chương trình để bà con nông dân có cơ hội tiếp cận và sử dụng phân bón chất lượng cao

Công ty ý thức rằng việc thực hành ESG mang đến nhiều cơ hội hơn, từ những lợi ích về tài chính như mở rộng cơ hội thu hút vốn đầu tư hay những giá trị kinh tế lâu dài như duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu doanh nghiệp.

Hiện nay, vấn đề phát thải khí nhà kính và nóng lên toàn cầu được PVCFC đặc biệt quan tâm và chú trọng. Công ty không ngừng cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa nguồn nhiên liệu, tìm kiếm các giải pháp mới và đột phá để tiết kiệm và nâng cao công suất, qua đó giảm phát thải khí nhà kính cho Nhà máy Đạm Cà Mau.

PVCFC luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về báo cáo phát thải khí nhà kính. Là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón, PVCFC thực hiện báo cáo tuân thủ theo Nghị định Chính phủ số 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn, Thông tư số 38/202/3 TT-BCT về việc đo đạc, báo cáo thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công thương.

Phân Bón Cà Mau triển khai các chương trình sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả góp phần vào việc bảo vệ môi trường

Nhà máy đạm Cà Mau được Nhà bản quyền công nghệ Haldor Topsose (Đan Mạch) đánh giá thuộc nhóm 10% nhà máy phân bón có tiêu hao năng lượng thấp nhất hiện nay và được giảm dần qua các năm. Theo đó, năng lượng tiêu hao khí năm 2023 là 35,494 GJ/Tấn NH3 giảm 4,3% so với tiêu hao khí năm 2022 (35,648 GJ/T. NH 3). Cường độ phát thải năm 2023 giảm 0,56% so năm 2022. Điều này cho thấy các dự án, cải tiến cải tạo góp phần quan trọng cho việc giảm tiêu hao, giảm phát thải khí nhà kính.

Nhận diện: Luật mới, hiệp định thương mại thế hệ mới, quy định chống phá rừng Châu Âu, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon…là thách thức. Nhưng PVCFC luôn ý thức được rằng biến đổi khí hậu là vấn đề rất nghiêm trọng và được quan tâm nhất hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Hội thảo và những hành động tiếp theo sẽ được PVCFC tiếp tục triển khai để cùng hướng đến xu hướng phát triển bền vững hơn, thịnh vượng hơn.

Phân Bón Cà Mau