Sáng ngày 18/8/2015, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Dũng, Thân Đức Hưởng và hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.


Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển giới thiệu các nội dung liên quan đến tình hình hội nhập quốc tế và khu vực thương mại tự do của Việt Nam sau 8 năm gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO); Hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) và Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP); cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay…

Sau 20 năm gia nhập ASEAN, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với ASEAN ngày càng phát triển toàn diện và có tác động sâu sắc tới đời sống kinh tế, xã hội, chính trị của Việt Nam. Bên cạnh đó, sau khi gia nhập WTO, nước ta đã tiến hành cải cách nhiều chính sách thương mại theo hướng minh bạch và tự do hóa, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, tăng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận với thị trường quốc tế, mở rộng và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam…

Hội nghị là dịp để cán bộ, công chức và đại diện doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và PVCFC nói riêng kịp thời cập nhật thông tin, kiến thức về tình hình hội nhập quốc tế, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, định hướng công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.