Ngày 10/1/2024, tại Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 để trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, cùng một số nội dung quan trọng khác và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 10/01

Đại hội với sự tham dự của Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tham dự có ông: Bùi Minh Tiến Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn và đại diện các phòng/ban, đơn vị Tập đoàn.

Về phía PVCFC có ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch HĐQT, ông Văn Tiến Thanh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc, Bà Phan Thị Cẩm Hương – Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban chuyên môn trực thuộc Công ty. Cùng dự phiên họp có các cổ đông, cá nhân nhận ủy quyền đại diện cho 79,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên của PVCFC tham dự phiên họp.

Đoàn chủ tịch đại hội 

Phân bón Cà Mau sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, cùng một số nội dung quan trọng khác và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty.

Để phù hợp với tình hình thực tế và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động SXKD mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông, trong phiên họp này HĐQT Công ty cũng đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh, Điều lệ của Công ty; thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty mà HĐQT đã thừa ủy quyền ĐHĐCĐ cập nhật và ban hành phù hợp với Quy định và Điều lệ Công ty; Bãi bỏ Điều lệ hoạt động của Quỹ phát triển KH và CN để ban hành quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT PVCFC gồm 07 thành viên, trong đó có 01 TV.HĐQT là ông Trần Mỹ đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 01/8/2023 để nghỉ hưu theo chế độ và 01 TV. HĐQT là ông Trần Ngọc Nguyên sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 10/1/2024, vì vậy Phân bón Cà Mau tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông để bầu bổ sung TV.HĐQT.

Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2015 đến nay), đề cử 02 ứng cử viên gồm ông Trần Ngọc Nguyên và ông Nguyễn Đức Thuận vào vị trí TV.HĐQT.

Ông Trần Ngọc Nguyên sinh năm 1977 và đang là Chủ tịch HĐQT của Phân bón Cà Mau từ tháng 1/2019 tới nay. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị tại các đơn vị trong ngành Dầu khí, giữ nhiều chức vụ khác nhau: Kỹ sư công nghệ phòng Quản lý Nhà thầu, phòng Giám sát Công nghệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Phó trưởng phòng; Trưởng phòng Sản xuất; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn nay là Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Với tư duy chiến lược sắc bén cùng kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau từ ngày 10/1/2019 đến nay.

Ông Trần Ngọc Nguyên phát biểu trước đại hội 

Ông Nguyễn Đức Thuận sinh năm 1974 và đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam từ tháng 11/2019 tới nay. Ông Thuận từng giữ chức Phó chánh văn phòng Phân bón Cà Mau từ tháng 7/2014 tới tháng tháng 11/2019.
Các cổ đông tại Đại hội đặt câu hỏi về: kế hoạch đầu tư, định hướng phát triển sản phẩm NPK, các dòng sản phẩm dinh dưỡng theo thổ nhưỡng và cây trồng; định hướng áp dụng và thực hành các tiêu chí ESG tại Phân bón Cà Mau;… đều được Ban lãnh đạo Phân bón Cà Mau trao đổi, giải đáp trực tiếp, đặc biệt là về thực hành ESG khi Phân bón Cà Mau vừa nhận vinh danh: danh hiệu “Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt Quản trị Công ty” và thuộc “Top 10 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất năm 2023”.

Tại Đại hội, 100% số CP tham dự tán thành, thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, cùng một số nội dung quan trọng khác và hơn 95% số CP tham dự tán thành, thông qua Quy chế bầu cử ông Trần Ngọc Nguyên tái nhiệm Chủ tịch HĐQT, hơn 95% số CP tham dự tán thành ông Nguyễn Đức Thuận bầu bổ sung vào vị trí TV.HĐQT của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm từ năm (10/1/2024-10/1/2029).

PVCFC thực hiện tốt để “Làm mới động lực truyền thống, bổ sung động lực mới”

Phát biểu tại Đại hội, Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Petrovietnam chúc mừng ông Trần Ngọc Nguyên tái nhiệm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đức Thuận được bầu bổ sung vào vị trí TV.HĐQT và các nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, cùng một số nội dung quan trọng khác được cổ đông đồng thuận.

Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Petrovietnam chúc mừng các thành viên mới HĐQT PVCFC

Petrovietnam và cổ đông tin tưởng vào Ban lãnh đạo và sự phát triển của Công ty. Phân bón Cà Mau là một trong những đơn vị của Tập đoàn dẫn đầu nhiều tiêu chí quan trọng về sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số và đội ngũ người lao động trưởng thành, năng động. Phân bón Cà Mau vừa lập kỷ lục về sản xuất, đổi mới sáng tạo, sắp tới đây Petrovietnam kỳ vọng thêm về Báo cáo phát triển kinh tế bền vững ESG của Công ty. PVCFC thực hiện tốt để “Làm mới động lực truyền thống, bổ sung động lực mới” như Tập đoàn chỉ đạo, định hướng. 

Năm 2024, Petrovietnam mong muốn và kỳ vọng, Phân bón Cà Mau cùng công ty lĩnh vực phân bón tiếp tục tạo vững nền tảng cho nền nông nghiệp Việt Nam, tạo thêm nhiều nhân tố mới để tiếp tục đảm nhận và tăng thêm những chuyển biến tích cực như đã, đang thực hiện vừa qua. Với trách nhiệm là cổ đông lớn, Petrovietnam sẽ tiếp tục sát sao trong chỉ đạo, giúp đỡ PVCFC trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón. 

Phân Bón Cà Mau