Từ ngày 07—09/12/2022, tại Văn phòng trụ sở Cà Mau và Tp.HCM, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) tổ chức Đánh giá Công nhận Chuyên gia năm 2022 và Đánh giá khoảng trống năng lực cho nhân sự quy hoạch chuyên gia. 

Tham dự Lễ khai mạc vào sáng ngày 07/12/2022 của kỳ Đánh giá Công nhận Chuyên gia năm 2022 và Đánh giá khoảng trống năng lực cho nhân sự quy hoạch chuyên gia, ông Văn Tiến Thanh – Tổng Giám đốc (TGĐ) PVCFC định hướng 05 mũi chiến lược của Công ty đến năm 2025 là: Phát triển sản phẩm và dịch vụ, chuyển đổi số, Marketing, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón Urea, phát triển nguồn nhân lực. 

Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực tập trung định hướng, tìm kiếm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm để phát triển thành các chuyên gia là công việc thường xuyên được tổ chức hàng năm.

Phân Bón Cà Mau tăng cường đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực

Năm 2022, với mục tiêu đã đặt ra là tìm kiếm và phát triển 08 chuyên gia cho 08 lĩnh vực chuyên môn trong đó có 03 lĩnh vực được đánh giá công nhận chuyên gia đợt này bao gồm: Hệ thống điều khiển Tự Động Hóa, Vận hành thiết bị công nghệ Urea, Hệ thống và thiết bị điện. Đến thời điểm hiện tại, số lượng chuyên gia được chọn lọc trong năm 2022 đã đạt mục tiêu đặt ra và được xem xét đánh giá. 

Ngoài ra, để tiếp tục tìm kiếm các chuyên gia trong các lĩnh còn lại, PVCFC cũng tiến hành đánh giá “khoảng trống khung năng lực” cho nhóm nhân sự đã được quy hoạch chuyên gia nhằm xác định các điểm cần cải thiện, các chuyên môn còn thiếu để từ đó đưa ra chương trình đào tạo chi tiết và phù hợp, đảm bảo nguồn nhân sự đủ lớn cho mục tiêu 30 chuyên gia vào năm 2025.

Kỳ Đánh giá Công nhận Chuyên gia năm 2022 và Đánh giá khoảng trống năng lực cho nhân sự quy hoạch chuyên gia lần này, Phân bón Cà Mau phối hợp với các đơn vị chuyên môn như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ,.. và các chuyên gia đầu ngành từ các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí như Công ty Lộc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo, Tổng Công ty khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau,…

Kỳ này, 51 nhân sự sẽ tham gia: Phỏng vấn đánh giá ứng viên chuyên gia dựa trên bộ khung năng lực của các lĩnh vực chuyên môn ứng viên đăng ký trong 02 giờ; Phỏng vấn đánh giá về đề án, đề tài, công trình nghiên cứu ứng viên chuyên gia trong 1,5 giờ; Phỏng vấn đánh giá khoảng trống năng lực cho nhân sự quy hoạch chuyên gia dựa trên bộ khung năng lực của các lĩnh vực nhân sự được quy hoạch trong 02 giờ, riêng đối với lĩnh vực quản lý dự án, nhân sự quy hoạch chuyên gia sẽ tham gia làm bài thi trắc nghiệm 60 phút và tham gia phỏng vấn trực tiếp trong thời gian 02 giờ.

Cùng với chính sách thu hút nhân tài, PVCFC duy trì đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện và yêu cầu CBCNV tham gia các khóa đào tạo của Công ty. PVCFC luôn đề cao yếu tố nhân sự, đây là then chốt tạo nên thành công. Kỳ Đánh giá Công nhận Chuyên gia năm 2022 và Đánh giá khoảng trống năng lực cho nhân sự quy hoạch chuyên gia lần này và nhiều hành động thiết thực khác luôn được PVCFC xem trọng, liên tục triển khai nhằm tạo nguồn nhân lực mạnh mẽ, kiến tạo nền mống phát triển Công ty bền vững, thịnh vượng hơn.

PHÂN BÓN CÀ MAU