Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Sau 5 năm hoạt động, với những kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) tăng trưởng hằng năm, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã và đang thực hiện đúng với sứ mệnh mang lại lợi ích hài hòa cho bà con nông dân, các nhà đầu tư, khách hàng cũng như người lao động.
Sau 5 năm hoạt động, với những kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) tăng trưởng hằng năm, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã và đang thực hiện đúng với sứ mệnh mang lại lợi ích hài hòa cho bà con nông dân, các nhà đầu tư, k