Câu lạc bộ gồm 28 người, trong đó Ban chủ nhiệm có 3 người và thành viên là 25 người. Ông Trương Văn Bé, cộng tác viên Khuyến nông & Bảo vệ thực vật là Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ được thành lập với mục đích là nơi để nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất và những vấn đề khác trong đời sống xã hội; tạo đầu mối chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên; đồng thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các thành viên trong Câu lạc bộ.

Dựa vào điều kiện tự nhiên, thế mạnh của xã và tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương; nhu cầu của doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ và nhu cầu thực tế của các thành viên, hoạt động của Câu lạc bộ trong năm 2018 (tháng 7 – tháng 12/2018) tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức họp sinh hoạt Câu lạc bộ hàng tháng (1 lần/tháng) vào lúc 14 giờ ngày 29 dương lịch hàng tháng hoặc họp đột xuất theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm;
- Tổ chức cho các thành viên được tham dự các lớp tập huấn, các cuộc tư vấn khuyến nông với các nội dung: phổ biến, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất các chủng loại cây con hiện có hoặc đang có tiềm năng phát triển nhân rộng tại địa phương, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc trong sản xuất nông nghiệp;
- Xây dựng Quỹ phục vụ cho hoạt động của Câu lạc bộ Khuyến nông;

- Tuyên truyền, vận động thành viên trong Câu lạc bộ sống tuân thủ pháp luật, đồng thời tham dự đầy đủ các buổi phổ biến cộng đồng về chính sách, pháp luật Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo,… và các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương.

Theo Hồng Thắm (Trạm Khuyến nông Bình Tân - Vĩnh Long)